Χριστιανικά Βιβλικά Βίντεο

Λαμβάνοντας την Δικαιοσύνη του Ιεχωβά

 • Ποιο είναι το ευαγγέλιο που πρέπει «να κηρυχτεί σ’όλη την
  κτίση»; (Μάρκον 16:15)
 • Με ποιο τρόπο το ευαγγέλιο του Ιησού αντιπροσωπεύει τη
  δύναμη του Ιεχωβά στο να σώζει τον καθένα;
 • Πώς μπορούμε να κάνουμε τα έργα του Ιεχωβά;
 • Πώς μπορούμε ν’αποκτήσουμε τη δικαιοσύνη του Ιεχωβά;

Σαυτό το βίντεο:
Τι σημαίνει να βαδίζεις δικαίως δια της πίστης!

Χρόνος: 00:07:19
Φορτώσεις: 1579
Σχόλια: 0 
3309 

Λαμβάνοντας την Δικαιοσύνη του Ιεχωβά

 • Ποιο είναι το ευαγγέλιο που πρέπει «να κηρυχτεί σ’όλη την
  κτίση»; (Μάρκον 16:15)
 • Με ποιο τρόπο το ευαγγέλιο του Ιησού αντιπροσωπεύει τη
  δύναμη του Ιεχωβά στο να σώζει τον καθένα;
 • Πώς μπορούμε να κάνουμε τα έργα του Ιεχωβά;
 • Πώς μπορούμε ν’αποκτήσουμε τη δικαιοσύνη του Ιεχωβά;

Σαυτό το βίντεο:
Τι σημαίνει να βαδίζεις δικαίως δια της πίστης!


Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.