BREAKING NEWS If the coronavirus can wreak such havoc on the world today, putting entire countries on a complete lockdown, how will the world fare when the 7 Trumpets of Revelation begin to blast? It is time to refresh our memories with what could unfold even before we are done with the current coronavirus crisis. Click HERE for more.

Библейски Християнски видео филми

В Три Последователни Месеца | Част 6

 • Обещаната Земя|Календарът на Създателят потвърден
 • Манната престана в денят след Съботата
 • Събота | Същите календарни дати всеки месец
 • Римският Грегориански календар е имитация
 • Неделя НЕ Е Библейската Събота
 • Грегорианската Събота НЕ Е Библейската Събота

В това видео:
Детайли от Обещаната Земя потвърждават ИСТИНСКАТА Събота !

Време: 00:10:35
Изтеглени: 869
Коментари: 0 
1836 

В Три Последователни Месеца | Част 5

 • Пл.Синай|Яхуа потвърждава Своят календар
 • Третият идентичен последователен месец
 • Новолуние=1-ят ден от всеки месец
 • Събота не може да бъде намерена в Грегорианският календар
 • Неделя НЕ Е Библейската Събота
 • Грегорианската СЪбота НЕ Е Библейската Събота

В това видео:
Третият идентичен месец потвърждава ИСТИНСКАТА Събота !

Време: 00:06:20
Изтеглени: 853
Коментари: 0 
1595 

В Три Последователни Месеца | Част 4

 • Манна |Яхуа потвърждава Своят календар
 • Една от най-красивите истории в Библията
 • Денят от Писанието започва на разсъмване
 • Спазване на Събота=само светлите дневните часове
 • Неделя НЕ Е Библейската Събота
 • Грегорианската Събота НЕ Е Библейската Събота

В това видео:
Спускането на Манна разкрива Календара на СЪздателят !

Време: 00:09:45
Изтеглени: 794
Коментари: 0 
3137 

Три Поредни Месеца | Част 3

 • Пасха | Яхуа възстановява Неговият календар
 • Великите Съботи потвърждават лунно-слънчевият календар
 • Слънцето,луната & звездите са назначени за измерване на времето
 • Денят в Писанието започва на зазоряване
 • Неделя НЕ е Библейската Събота
 • Събота НЕ е Библейската Събота

В това видео:
Пасха/детайли по време на Разпятието разкриват ИСТИНСКАТА Събота!

Време: 00:09:00
Изтеглени: 807
Коментари: 0 
1719 

В Три Последователни Месеца | Част 2

 • Пасха | Яхуа подновява Своя Календар
 • Ключът, който отваря летоброенето на Създателя
 • Слънце,луна & звезди назначени за времево отчитане
 • Денят в Писанието започва на разсъмване
 • Неделя НЕ Е Библейска Събота
 • Грегорианска Събота НЕ Е Библейска Събота

В това видео:
Детайли от Пасха разкриват Календара на Създателя !

Време: 00:08:01
Изтеглени: 824
Коментари: 0 
1718 

В Три Последователни Месеца | Част 1

 • Писанието очертава 3 идентични последователни месеца
 • Изход |Яхуа възстановява Своят календар
 • Слънце, луна &  звезди назначени за времево отчитане
 • Римският Грегориански календар е имитация
 • Неделя НЕ Е Библейската Събота
 • Грегорианската Събота НЕ Е Библейската Събота

В това видео:
Истинският Календар на Яхуа разкрит !

Време: 00:11:05
Изтеглени: 880
Коментари: 0 
1661 

 Защита на Лунарната Събота | Част 3

 • Работи ли лунно-слънчевият календар в С&Ю полюси ?
 • Талмуда опровергава ли лунарната СЪбота?
 • Защо някои Римски историци отнасят отказа на Израилтяните
  да се бият към "денят на Сатурн" ?
 • Пресмятането на Петдесятница опровергава ли лунарната Събота?
 • Определението "Събота" доказва ли Грегорианската Събота...?

в това видео:
Научете отговорите на тези въпроси и още !

Време: 00:35:45
Изтеглени: 912
Коментари: 0 
1937 

В Защита на Лунарната Събота | Част 2

 • Лунно-Слънчевият Календар има ли "прoпуснати дни"?
 • Изход опровергава ли лунарната Събота?
 • Съботата "плува" ли през седмицата?
 • 7-ят ден на много езици ли е наречен Събота?
 • Новолуние и Събота един и същи ден ли са?
 • Ранните Християни спазвали ли са лунарните Съботи?

В това видео:
Научете отговорите на тези въпроси и още!

Време: 00:25:25
Изтеглени: 921
Коментари: 0 
1750 

Защита на Лунарната Събота | Част 1

 • Яхуа би ли позволил Съботата да се загуби ?
 • Седмичният цикъл бил ли е някога прекъсван?
 • Някога имало ли е 8-9 дни между Съботи ?
 • Йоан 7-9 доказва ли Грегорианската Събота ?
 • Евреите не са ли богослужели на истинската Събота ?
 • Библията наистина ли отстоява лунарната Събота?

В това видео:
Научете отговорите на тези въпроси и още !

Време: 00:30:45
Изтеглени: 928
Коментари: 0 
1929 

Новолунията:Дар от Създателя

 • Новолунията=Ясно обособен клас хвалебни
  дни сами по себе си.
 • Време за отражаване, размишленние и
  изпитване на собственото духовно здраве
 • Време за искане на прошка за минали
  грешки и помощ през идващият месец

В това видео:
Новолуние...славен дар от Яхуа!

Време: 00:17:00
Изтеглени: 969
Коментари: 0 
1987 

В три последователни месеца | Част1

 • Писанието очертава 3 идентични последователни месеца
 • Изход | Яхуа възстановява Своя календар
 • Слънце, луна&звезди назначени за времево пазене
 • Римският Грегориански календар е фалшив
 • Неделя не е Библейската Събота
 • Грегорианската събота НЕ е Библейската Събота
В това видео:
ИСТИНСКИЯТ календар на Яхуа разкрива!
Време: 00:09:48
Изтеглени: 1203
Коментари: 0 
2103 

Възкресение: Великден? или Първи Плодове?

 • Великден Библейски празник ли е?
 • Наистина ли Спасителя беше възкресен на Великденската Неделя?
 • Апостолите празнуваха ли Великден?
 • Защо повечето днешни отявлени християни богослужат в Неделя?

В това видео:
Преглед на Великден & неговото измамливо значение!

Време: 00:13:53
Изтеглени: 1306
Коментари: 0 
2352 

В Три Последователни Месеца | Част 6

 • Обещаната Земя|Календарът на Създателят потвърден
 • Манната престана в денят след Съботата
 • Събота | Същите календарни дати всеки месец
 • Римският Грегориански календар е имитация
 • Неделя НЕ Е Библейската Събота
 • Грегорианската Събота НЕ Е Библейската Събота

В това видео:
Детайли от Обещаната Земя потвърждават ИСТИНСКАТА Събота !

В Три Последователни Месеца | Част 5

 • Пл.Синай|Яхуа потвърждава Своят календар
 • Третият идентичен последователен месец
 • Новолуние=1-ят ден от всеки месец
 • Събота не може да бъде намерена в Грегорианският календар
 • Неделя НЕ Е Библейската Събота
 • Грегорианската СЪбота НЕ Е Библейската Събота

В това видео:
Третият идентичен месец потвърждава ИСТИНСКАТА Събота !

В Три Последователни Месеца | Част 4

 • Манна |Яхуа потвърждава Своят календар
 • Една от най-красивите истории в Библията
 • Денят от Писанието започва на разсъмване
 • Спазване на Събота=само светлите дневните часове
 • Неделя НЕ Е Библейската Събота
 • Грегорианската Събота НЕ Е Библейската Събота

В това видео:
Спускането на Манна разкрива Календара на СЪздателят !

Три Поредни Месеца | Част 3

 • Пасха | Яхуа възстановява Неговият календар
 • Великите Съботи потвърждават лунно-слънчевият календар
 • Слънцето,луната & звездите са назначени за измерване на времето
 • Денят в Писанието започва на зазоряване
 • Неделя НЕ е Библейската Събота
 • Събота НЕ е Библейската Събота

В това видео:
Пасха/детайли по време на Разпятието разкриват ИСТИНСКАТА Събота!

В Три Последователни Месеца | Част 2

 • Пасха | Яхуа подновява Своя Календар
 • Ключът, който отваря летоброенето на Създателя
 • Слънце,луна & звезди назначени за времево отчитане
 • Денят в Писанието започва на разсъмване
 • Неделя НЕ Е Библейска Събота
 • Грегорианска Събота НЕ Е Библейска Събота

В това видео:
Детайли от Пасха разкриват Календара на Създателя !

В Три Последователни Месеца | Част 1

 • Писанието очертава 3 идентични последователни месеца
 • Изход |Яхуа възстановява Своят календар
 • Слънце, луна &  звезди назначени за времево отчитане
 • Римският Грегориански календар е имитация
 • Неделя НЕ Е Библейската Събота
 • Грегорианската Събота НЕ Е Библейската Събота

В това видео:
Истинският Календар на Яхуа разкрит !

 Защита на Лунарната Събота | Част 3

 • Работи ли лунно-слънчевият календар в С&Ю полюси ?
 • Талмуда опровергава ли лунарната СЪбота?
 • Защо някои Римски историци отнасят отказа на Израилтяните
  да се бият към "денят на Сатурн" ?
 • Пресмятането на Петдесятница опровергава ли лунарната Събота?
 • Определението "Събота" доказва ли Грегорианската Събота...?

в това видео:
Научете отговорите на тези въпроси и още !

В Защита на Лунарната Събота | Част 2

 • Лунно-Слънчевият Календар има ли "прoпуснати дни"?
 • Изход опровергава ли лунарната Събота?
 • Съботата "плува" ли през седмицата?
 • 7-ят ден на много езици ли е наречен Събота?
 • Новолуние и Събота един и същи ден ли са?
 • Ранните Християни спазвали ли са лунарните Съботи?

В това видео:
Научете отговорите на тези въпроси и още!

Защита на Лунарната Събота | Част 1

 • Яхуа би ли позволил Съботата да се загуби ?
 • Седмичният цикъл бил ли е някога прекъсван?
 • Някога имало ли е 8-9 дни между Съботи ?
 • Йоан 7-9 доказва ли Грегорианската Събота ?
 • Евреите не са ли богослужели на истинската Събота ?
 • Библията наистина ли отстоява лунарната Събота?

В това видео:
Научете отговорите на тези въпроси и още !

Новолунията:Дар от Създателя

 • Новолунията=Ясно обособен клас хвалебни
  дни сами по себе си.
 • Време за отражаване, размишленние и
  изпитване на собственото духовно здраве
 • Време за искане на прошка за минали
  грешки и помощ през идващият месец

В това видео:
Новолуние...славен дар от Яхуа!

В три последователни месеца | Част1

 • Писанието очертава 3 идентични последователни месеца
 • Изход | Яхуа възстановява Своя календар
 • Слънце, луна&звезди назначени за времево пазене
 • Римският Грегориански календар е фалшив
 • Неделя не е Библейската Събота
 • Грегорианската събота НЕ е Библейската Събота
В това видео:
ИСТИНСКИЯТ календар на Яхуа разкрива!

Възкресение: Великден? или Първи Плодове?

 • Великден Библейски празник ли е?
 • Наистина ли Спасителя беше възкресен на Великденската Неделя?
 • Апостолите празнуваха ли Великден?
 • Защо повечето днешни отявлени християни богослужат в Неделя?

В това видео:
Преглед на Великден & неговото измамливо значение!


Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.