Библейски Християнски видео филми

В Три Последователни Месеца | Част 6

 • Обещаната Земя|Календарът на Създателят потвърден
 • Манната престана в денят след Съботата
 • Събота | Същите календарни дати всеки месец
 • Римският Грегориански календар е имитация
 • Неделя НЕ Е Библейската Събота
 • Грегорианската Събота НЕ Е Библейската Събота

В това видео:
Детайли от Обещаната Земя потвърждават ИСТИНСКАТА Събота !

Време: 00:10:35
Изтеглени: 947
Коментари: 0 
2064 

В Три Последователни Месеца | Част 5

 • Пл.Синай|Яхуа потвърждава Своят календар
 • Третият идентичен последователен месец
 • Новолуние=1-ят ден от всеки месец
 • Събота не може да бъде намерена в Грегорианският календар
 • Неделя НЕ Е Библейската Събота
 • Грегорианската СЪбота НЕ Е Библейската Събота

В това видео:
Третият идентичен месец потвърждава ИСТИНСКАТА Събота !

Време: 00:06:20
Изтеглени: 927
Коментари: 0 
1816 

В Три Последователни Месеца | Част 4

 • Манна |Яхуа потвърждава Своят календар
 • Една от най-красивите истории в Библията
 • Денят от Писанието започва на разсъмване
 • Спазване на Събота=само светлите дневните часове
 • Неделя НЕ Е Библейската Събота
 • Грегорианската Събота НЕ Е Библейската Събота

В това видео:
Спускането на Манна разкрива Календара на СЪздателят !

Време: 00:09:45
Изтеглени: 860
Коментари: 0 
3340 

Три Поредни Месеца | Част 3

 • Пасха | Яхуа възстановява Неговият календар
 • Великите Съботи потвърждават лунно-слънчевият календар
 • Слънцето,луната & звездите са назначени за измерване на времето
 • Денят в Писанието започва на зазоряване
 • Неделя НЕ е Библейската Събота
 • Събота НЕ е Библейската Събота

В това видео:
Пасха/детайли по време на Разпятието разкриват ИСТИНСКАТА Събота!

Време: 00:09:00
Изтеглени: 886
Коментари: 0 
1926 

В Три Последователни Месеца | Част 2

 • Пасха | Яхуа подновява Своя Календар
 • Ключът, който отваря летоброенето на Създателя
 • Слънце,луна & звезди назначени за времево отчитане
 • Денят в Писанието започва на разсъмване
 • Неделя НЕ Е Библейска Събота
 • Грегорианска Събота НЕ Е Библейска Събота

В това видео:
Детайли от Пасха разкриват Календара на Създателя !

Време: 00:08:01
Изтеглени: 917
Коментари: 0 
1928 

В Три Последователни Месеца | Част 1

 • Писанието очертава 3 идентични последователни месеца
 • Изход |Яхуа възстановява Своят календар
 • Слънце, луна &  звезди назначени за времево отчитане
 • Римският Грегориански календар е имитация
 • Неделя НЕ Е Библейската Събота
 • Грегорианската Събота НЕ Е Библейската Събота

В това видео:
Истинският Календар на Яхуа разкрит !

Време: 00:11:05
Изтеглени: 956
Коментари: 0 
1857 

 Защита на Лунарната Събота | Част 3

 • Работи ли лунно-слънчевият календар в С&Ю полюси ?
 • Талмуда опровергава ли лунарната СЪбота?
 • Защо някои Римски историци отнасят отказа на Израилтяните
  да се бият към "денят на Сатурн" ?
 • Пресмятането на Петдесятница опровергава ли лунарната Събота?
 • Определението "Събота" доказва ли Грегорианската Събота...?

в това видео:
Научете отговорите на тези въпроси и още !

Време: 00:35:45
Изтеглени: 990
Коментари: 0 
2165 

В Защита на Лунарната Събота | Част 2

 • Лунно-Слънчевият Календар има ли "прoпуснати дни"?
 • Изход опровергава ли лунарната Събота?
 • Съботата "плува" ли през седмицата?
 • 7-ят ден на много езици ли е наречен Събота?
 • Новолуние и Събота един и същи ден ли са?
 • Ранните Християни спазвали ли са лунарните Съботи?

В това видео:
Научете отговорите на тези въпроси и още!

Време: 00:25:25
Изтеглени: 1008
Коментари: 0 
1957 

Защита на Лунарната Събота | Част 1

 • Яхуа би ли позволил Съботата да се загуби ?
 • Седмичният цикъл бил ли е някога прекъсван?
 • Някога имало ли е 8-9 дни между Съботи ?
 • Йоан 7-9 доказва ли Грегорианската Събота ?
 • Евреите не са ли богослужели на истинската Събота ?
 • Библията наистина ли отстоява лунарната Събота?

В това видео:
Научете отговорите на тези въпроси и още !

Време: 00:30:45
Изтеглени: 1008
Коментари: 0 
2144 

Новолунията:Дар от Създателя

 • Новолунията=Ясно обособен клас хвалебни
  дни сами по себе си.
 • Време за отражаване, размишленние и
  изпитване на собственото духовно здраве
 • Време за искане на прошка за минали
  грешки и помощ през идващият месец

В това видео:
Новолуние...славен дар от Яхуа!

Време: 00:17:00
Изтеглени: 1048
Коментари: 0 
2233 

В три последователни месеца | Част1

 • Писанието очертава 3 идентични последователни месеца
 • Изход | Яхуа възстановява Своя календар
 • Слънце, луна&звезди назначени за времево пазене
 • Римският Грегориански календар е фалшив
 • Неделя не е Библейската Събота
 • Грегорианската събота НЕ е Библейската Събота
В това видео:
ИСТИНСКИЯТ календар на Яхуа разкрива!
Време: 00:09:48
Изтеглени: 1274
Коментари: 0 
2307 

Възкресение: Великден? или Първи Плодове?

 • Великден Библейски празник ли е?
 • Наистина ли Спасителя беше възкресен на Великденската Неделя?
 • Апостолите празнуваха ли Великден?
 • Защо повечето днешни отявлени християни богослужат в Неделя?

В това видео:
Преглед на Великден & неговото измамливо значение!

Време: 00:13:53
Изтеглени: 1388
Коментари: 0 
2563 

В Три Последователни Месеца | Част 6

 • Обещаната Земя|Календарът на Създателят потвърден
 • Манната престана в денят след Съботата
 • Събота | Същите календарни дати всеки месец
 • Римският Грегориански календар е имитация
 • Неделя НЕ Е Библейската Събота
 • Грегорианската Събота НЕ Е Библейската Събота

В това видео:
Детайли от Обещаната Земя потвърждават ИСТИНСКАТА Събота !

В Три Последователни Месеца | Част 5

 • Пл.Синай|Яхуа потвърждава Своят календар
 • Третият идентичен последователен месец
 • Новолуние=1-ят ден от всеки месец
 • Събота не може да бъде намерена в Грегорианският календар
 • Неделя НЕ Е Библейската Събота
 • Грегорианската СЪбота НЕ Е Библейската Събота

В това видео:
Третият идентичен месец потвърждава ИСТИНСКАТА Събота !

В Три Последователни Месеца | Част 4

 • Манна |Яхуа потвърждава Своят календар
 • Една от най-красивите истории в Библията
 • Денят от Писанието започва на разсъмване
 • Спазване на Събота=само светлите дневните часове
 • Неделя НЕ Е Библейската Събота
 • Грегорианската Събота НЕ Е Библейската Събота

В това видео:
Спускането на Манна разкрива Календара на СЪздателят !

Три Поредни Месеца | Част 3

 • Пасха | Яхуа възстановява Неговият календар
 • Великите Съботи потвърждават лунно-слънчевият календар
 • Слънцето,луната & звездите са назначени за измерване на времето
 • Денят в Писанието започва на зазоряване
 • Неделя НЕ е Библейската Събота
 • Събота НЕ е Библейската Събота

В това видео:
Пасха/детайли по време на Разпятието разкриват ИСТИНСКАТА Събота!

В Три Последователни Месеца | Част 2

 • Пасха | Яхуа подновява Своя Календар
 • Ключът, който отваря летоброенето на Създателя
 • Слънце,луна & звезди назначени за времево отчитане
 • Денят в Писанието започва на разсъмване
 • Неделя НЕ Е Библейска Събота
 • Грегорианска Събота НЕ Е Библейска Събота

В това видео:
Детайли от Пасха разкриват Календара на Създателя !

В Три Последователни Месеца | Част 1

 • Писанието очертава 3 идентични последователни месеца
 • Изход |Яхуа възстановява Своят календар
 • Слънце, луна &  звезди назначени за времево отчитане
 • Римският Грегориански календар е имитация
 • Неделя НЕ Е Библейската Събота
 • Грегорианската Събота НЕ Е Библейската Събота

В това видео:
Истинският Календар на Яхуа разкрит !

 Защита на Лунарната Събота | Част 3

 • Работи ли лунно-слънчевият календар в С&Ю полюси ?
 • Талмуда опровергава ли лунарната СЪбота?
 • Защо някои Римски историци отнасят отказа на Израилтяните
  да се бият към "денят на Сатурн" ?
 • Пресмятането на Петдесятница опровергава ли лунарната Събота?
 • Определението "Събота" доказва ли Грегорианската Събота...?

в това видео:
Научете отговорите на тези въпроси и още !

В Защита на Лунарната Събота | Част 2

 • Лунно-Слънчевият Календар има ли "прoпуснати дни"?
 • Изход опровергава ли лунарната Събота?
 • Съботата "плува" ли през седмицата?
 • 7-ят ден на много езици ли е наречен Събота?
 • Новолуние и Събота един и същи ден ли са?
 • Ранните Християни спазвали ли са лунарните Съботи?

В това видео:
Научете отговорите на тези въпроси и още!

Защита на Лунарната Събота | Част 1

 • Яхуа би ли позволил Съботата да се загуби ?
 • Седмичният цикъл бил ли е някога прекъсван?
 • Някога имало ли е 8-9 дни между Съботи ?
 • Йоан 7-9 доказва ли Грегорианската Събота ?
 • Евреите не са ли богослужели на истинската Събота ?
 • Библията наистина ли отстоява лунарната Събота?

В това видео:
Научете отговорите на тези въпроси и още !

Новолунията:Дар от Създателя

 • Новолунията=Ясно обособен клас хвалебни
  дни сами по себе си.
 • Време за отражаване, размишленние и
  изпитване на собственото духовно здраве
 • Време за искане на прошка за минали
  грешки и помощ през идващият месец

В това видео:
Новолуние...славен дар от Яхуа!

В три последователни месеца | Част1

 • Писанието очертава 3 идентични последователни месеца
 • Изход | Яхуа възстановява Своя календар
 • Слънце, луна&звезди назначени за времево пазене
 • Римският Грегориански календар е фалшив
 • Неделя не е Библейската Събота
 • Грегорианската събота НЕ е Библейската Събота
В това видео:
ИСТИНСКИЯТ календар на Яхуа разкрива!

Възкресение: Великден? или Първи Плодове?

 • Великден Библейски празник ли е?
 • Наистина ли Спасителя беше възкресен на Великденската Неделя?
 • Апостолите празнуваха ли Великден?
 • Защо повечето днешни отявлени християни богослужат в Неделя?

В това видео:
Преглед на Великден & неговото измамливо значение!


Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.