Новолунията: Дар от Създателя

Watch this video in other languages:
Описание...

Новолунията:Дар от Създателя

  • Новолунията=Ясно обособен клас хвалебни
    дни сами по себе си.
  • Време за отражаване, размишленние и
    изпитване на собственото духовно здраве
  • Време за искане на прошка за минали
    грешки и помощ през идващият месец

В това видео:
Новолуние...славен дар от Яхуа!

Време: 00:17:00
Изтеглени: 1318
Прегледи: 3092
The
Latest
Videos
Сериите “Фалшиви Новини” | Част 1: “Всички дни са еднакви!”
Под закона? Или Под Благодат?
Майкъл Сатлер: Верен до Смърт
Благодарим Ви, Изследователи на Плоската Земя
Съботата: Дар от Ях | Наслада на Душата
Белегът на звярът: Не е каквото си мислите!
Безценният Актив, който трябва да притежаваме днес...не е Биткойн!
Ние ви го дължим.
Разбиране на Новолуния & Преносни Дни
Пристрастяване към Хазарта
Украшения & Християните: Проблемът с Бижутата
Заклани в Духът! Християнска Харизма: Дух от Дълбините