Most Important Truth! We have much content, yet if we are asked to point to the most important truth that sums it all it will be this sermon, which is a non-WLC sermon. We obsessively search always for a deeper understanding of His truth wherever we may find it, fully convinced that Father Yahuwah uses countless fallible mortals to highlight certain elements of His truth, and we have to be open-minded and teachable to learn from other Yahuwah-fearing mortals, even when they spouse errors in some of their other teachings. There is no mortal whose all of his teachings are in full harmony with the Scriptures. Click here to feast on this sermon and to internalize its truth.

Biblická křesťanská videa

Placatá země a první andělské poselství

 • Povzbuzující poselství pro poslední generaci
 • I viděl jsem jiného anděla . . . řkoucího velikým
  hlasem: "Bojte se Yahuwaha a vzdejte jemu chválu,
  neboť přišla hodina soudu jeho; a klanějte se tomu,
  kterýž učinil nebe i zemi i moře i studnice vod."
  (Zjevení 14,6-7)
V tomto videu:
První andělské poselství: Boj se Yahuwaha!
Čas: 00:14:28
Staženo: 437
Komentáře: 0 
1327 

YAHOVA pečeť: Zaslíbení ochrany!

 • Sabaty, Novměsíce a roční Svátky
 • Vzácný duchovní dar dostupný každé duši
 • Boží ochrana před "Znamením Šelmy"
 • 144.000 ze všech kmenů dětí Izraele
 • Ochotné zachovávání Yahuwahových přikázání
 • Duchovní ochrana ve těžkých dnech před námi
V tomto videu:
Pečeť YAHA: Nebeský dar pro poslední generaci!
Čas: 00:17:29
Staženo: 450
Komentáře: 0 
1481 

Znamení Jonáše 

 • Tři dny a tři nociJonáš: V břiše velryby
 • Yahushua: V srdci země
 • Yahushua... Ukřižován v Šestý den
 • Yahushua... Vzkříšen v První den
 • Kdy to počítání začíná?
V tomto videu:
"Znamení proroka Jonáše" vysvětleno!
Čas: 00:20:23
Staženo: 435
Komentáře: 0 
1294 

Daniel 12 zjevuje, kdy nastane Druhý příchod!

 • Proroctví = Yahův dar pro poslední generaci
 • Doba konce = od 1798 do Druhého příchodu
 • Doba soužení = od 1922 do Druhého příchodu
 • Doba milosti brzy skončí
 • Pronásledování Yahových věrných narůstá
V tomto videu:
Kniha Daniel odhaluje bezprostřednost Druhého příchodu!
Čas: 00:14:41
Staženo: 465
Komentáře: 0 
1468 

Nedocenitelné, nezbytné aktivum dneška...
a není to Bitcoin!

 • Vznik Bitcoinu
 • Šelma ze Zjevení
 • Prorocké Polnice a mimozemšťané
 • Bezprostřední nebezpečí a klam
 • Zaslíbení božské ochrany
V tomto videu:
Nezbytné aktivum, které je po omezený čas ZDARMA!
Čas: 00:07:46
Staženo: 404
Komentáře: 0 
1309 

Dlužíme ti to.

 • 7 prorockých Polnic
 • Přicházející invaze "mimozemšťanů"
 • Chaos brzy zaplaví celý svět
 • Papež a vyvýšení neděle
 • Gregoriánský kalendář proti kalendáři Stvořitele
 • Mnozí zaplatí svými životy za uctívání Sabatu.
V tomto videu:
Dva tábory: Kde je tvůj stan?
Čas: 00:08:01
Staženo: 465
Komentáře: 0 
1312 

Děkujeme Plochozemci

 • Uzavřená nehybná plochá země
 • Falešné zprávy a konspirační teorie
 • Sférická geometrie a matematické důkazy
 • Přicházející invaze mimozemšťanů? Skutečně?
 • Nadcházející Polnice a Bědy
 • Jezuité a astronomie
V tomto videu:
Plochozemci: Zveřejnění přicházejícího klamu!
Čas: 00:07:41
Staženo: 435
Komentáře: 0 
1570 

Seriál falešných zpráv | 1. část:
"Všechny dny jsou stejné!"

 • Sabat je i dnes pro křesťany závazný.
 • “Zápis požadavků, který stál proti nám,
  NENÍ tím Desaterem přikázání.
 • Světit každý den nevyvrací požadavky
  příkázání o Sabatu.
V tomto videu:
Všechny dny nejsou podle Bible stejné!
Čas: 00:16:33
Staženo: 471
Komentáře: 0 
1443 

Podvod datové hranice: Co to je
a proč to je pro tebe důležité!

 • Mezinárodní datová hranice je vytvořena člověkem,
 • je imaginární, svévolná a pohyblivá.
 • Je naprosto rozporuplné horlivě hlásat sola scriptura
 • a přitom podřídit Yahuwahovy svaté dny lidmi vytvořené
 • Mezinárodní datové hranici.
V tomto videu:
Klam nepřetržitého týdenního cyklu prokázán!
Čas: 00:23:01
Staženo: 448
Komentáře: 0 
1901 

Sabat při západu slunce? Absurdní a nemožné! 

 • Yahushuova smrt
 • Josef prosí o tělo
 • Pilát uděluje povolení
 • Josef připravuje vše pro pohřbení
 • Pohřeb, Sabatní odpočinek a vzkříšení
V tomto videu:
Den Sabat začíná při svítání! Chceš důkaz?
Čas: 00:27:22
Staženo: 495
Komentáře: 0 
1548 

Ozdoba a křesťan: Problém se šperky

 • Stříbro, zlato a drahokamy
 • Inspirace závisti a obdivu v druhých
 • Nejnovější móda a světské trendy
 • Piercing, tetování a jizvy
 • Skrytý člověk srdce
V tomto videu:
Ozdoba a křesťan: Problém se šperky
Čas: 00:16:17
Staženo: 459
Komentáře: 0 
1354 

Znamení šelmy: není to, co myslíš!

 • Tetování, čárový kód, národní ID karta nebo mikročip?
 • Komplexnější, než si mnoho křesťanů uvědomuje
 • Biblický kalendář versus papežský kalendář
 • Sobota není Sedmý den Sabat
 • Neděle není den vzkříšení
V tomto videu:
Znamení šelmy vysvětleno!
Čas: 00:07:58
Staženo: 482
Komentáře: 0 
1491 

Placatá země a první andělské poselství

 • Povzbuzující poselství pro poslední generaci
 • I viděl jsem jiného anděla . . . řkoucího velikým
  hlasem: "Bojte se Yahuwaha a vzdejte jemu chválu,
  neboť přišla hodina soudu jeho; a klanějte se tomu,
  kterýž učinil nebe i zemi i moře i studnice vod."
  (Zjevení 14,6-7)
V tomto videu:
První andělské poselství: Boj se Yahuwaha!

YAHOVA pečeť: Zaslíbení ochrany!

 • Sabaty, Novměsíce a roční Svátky
 • Vzácný duchovní dar dostupný každé duši
 • Boží ochrana před "Znamením Šelmy"
 • 144.000 ze všech kmenů dětí Izraele
 • Ochotné zachovávání Yahuwahových přikázání
 • Duchovní ochrana ve těžkých dnech před námi
V tomto videu:
Pečeť YAHA: Nebeský dar pro poslední generaci!

Znamení Jonáše 

 • Tři dny a tři nociJonáš: V břiše velryby
 • Yahushua: V srdci země
 • Yahushua... Ukřižován v Šestý den
 • Yahushua... Vzkříšen v První den
 • Kdy to počítání začíná?
V tomto videu:
"Znamení proroka Jonáše" vysvětleno!

Daniel 12 zjevuje, kdy nastane Druhý příchod!

 • Proroctví = Yahův dar pro poslední generaci
 • Doba konce = od 1798 do Druhého příchodu
 • Doba soužení = od 1922 do Druhého příchodu
 • Doba milosti brzy skončí
 • Pronásledování Yahových věrných narůstá
V tomto videu:
Kniha Daniel odhaluje bezprostřednost Druhého příchodu!

Nedocenitelné, nezbytné aktivum dneška...
a není to Bitcoin!

 • Vznik Bitcoinu
 • Šelma ze Zjevení
 • Prorocké Polnice a mimozemšťané
 • Bezprostřední nebezpečí a klam
 • Zaslíbení božské ochrany
V tomto videu:
Nezbytné aktivum, které je po omezený čas ZDARMA!

Dlužíme ti to.

 • 7 prorockých Polnic
 • Přicházející invaze "mimozemšťanů"
 • Chaos brzy zaplaví celý svět
 • Papež a vyvýšení neděle
 • Gregoriánský kalendář proti kalendáři Stvořitele
 • Mnozí zaplatí svými životy za uctívání Sabatu.
V tomto videu:
Dva tábory: Kde je tvůj stan?

Děkujeme Plochozemci

 • Uzavřená nehybná plochá země
 • Falešné zprávy a konspirační teorie
 • Sférická geometrie a matematické důkazy
 • Přicházející invaze mimozemšťanů? Skutečně?
 • Nadcházející Polnice a Bědy
 • Jezuité a astronomie
V tomto videu:
Plochozemci: Zveřejnění přicházejícího klamu!

Seriál falešných zpráv | 1. část:
"Všechny dny jsou stejné!"

 • Sabat je i dnes pro křesťany závazný.
 • “Zápis požadavků, který stál proti nám,
  NENÍ tím Desaterem přikázání.
 • Světit každý den nevyvrací požadavky
  příkázání o Sabatu.
V tomto videu:
Všechny dny nejsou podle Bible stejné!

Podvod datové hranice: Co to je
a proč to je pro tebe důležité!

 • Mezinárodní datová hranice je vytvořena člověkem,
 • je imaginární, svévolná a pohyblivá.
 • Je naprosto rozporuplné horlivě hlásat sola scriptura
 • a přitom podřídit Yahuwahovy svaté dny lidmi vytvořené
 • Mezinárodní datové hranici.
V tomto videu:
Klam nepřetržitého týdenního cyklu prokázán!

Sabat při západu slunce? Absurdní a nemožné! 

 • Yahushuova smrt
 • Josef prosí o tělo
 • Pilát uděluje povolení
 • Josef připravuje vše pro pohřbení
 • Pohřeb, Sabatní odpočinek a vzkříšení
V tomto videu:
Den Sabat začíná při svítání! Chceš důkaz?

Ozdoba a křesťan: Problém se šperky

 • Stříbro, zlato a drahokamy
 • Inspirace závisti a obdivu v druhých
 • Nejnovější móda a světské trendy
 • Piercing, tetování a jizvy
 • Skrytý člověk srdce
V tomto videu:
Ozdoba a křesťan: Problém se šperky

Znamení šelmy: není to, co myslíš!

 • Tetování, čárový kód, národní ID karta nebo mikročip?
 • Komplexnější, než si mnoho křesťanů uvědomuje
 • Biblický kalendář versus papežský kalendář
 • Sobota není Sedmý den Sabat
 • Neděle není den vzkříšení
V tomto videu:
Znamení šelmy vysvětleno!

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.