Biblická křesťanská videa

Závislost na pornu: Jak zachránit své dítě!

 • Poskytni zdravé domácí prostředí
 • Uč odloženému uspokojení
 • Uč tvé dítě, že činy nesou důsledky
 • Aktivně pěstuj ve tvém dítěti hodnoty, které chceš, aby mělo
 • Mívej upřímné rozhovory se svými dětmi
 • Uč tvé dítě sebeovládání

V tomto videu:
Ochraň své dítě od nástrah pornografie!

Čas: 00:15:16
Staženo: 775
Komentáře: 0 
2388 

Jeho jméno na čele

 • Mocné zaslíbení!
 • Transformace mysli
 • Odrážení Yahuwahova charakteru
 • Úžasná příležitost!
 • Jediná věc vzatá do Nebe
 • Věčné dědictví

V tomto videu:
Obdržení zaslíbení nového jména!

Čas: 00:11:55
Staženo: 1920
Komentáře: 0 
4270 

Yahuwah: Jméno zaslíbení

 • יהוה
 • Yahuwah
 • Osobní jméno Stvořitele
 • Použito v Písmech více než 5.500 krát
 • Plán spasení nalezen ve Otcově jménu
 • Písmo vyzývá VŠECHNY, aby vzývali Yahuwah  

V tomto videu:
Zaslíbení v Yahuwahově Svatém Jménu!

Čas: 00:12:45
Staženo: 1881
Komentáře: 0 
3893 

Vzývej Jeho jméno! 

 • יהוה
 • "JÁ JSEM který JÁ JSEM"
 • Stvořitelovo Svaté jméno
 • "HOSPODIN" není Jeho jméno
 • "Bůh" není Jeho jméno
 • Stvořitel vyzývá VŠECHNY, aby vzývali Jeho jméno

V tomto videu:
Objev Svaté jméno Nebeského Otce!

Čas: 00:10:13
Staženo: 1853
Komentáře: 0 
4218 

Závislost na pornu: Jak zachránit své dítě!

 • Poskytni zdravé domácí prostředí
 • Uč odloženému uspokojení
 • Uč tvé dítě, že činy nesou důsledky
 • Aktivně pěstuj ve tvém dítěti hodnoty, které chceš, aby mělo
 • Mívej upřímné rozhovory se svými dětmi
 • Uč tvé dítě sebeovládání

V tomto videu:
Ochraň své dítě od nástrah pornografie!

Jeho jméno na čele

 • Mocné zaslíbení!
 • Transformace mysli
 • Odrážení Yahuwahova charakteru
 • Úžasná příležitost!
 • Jediná věc vzatá do Nebe
 • Věčné dědictví

V tomto videu:
Obdržení zaslíbení nového jména!

Yahuwah: Jméno zaslíbení

 • יהוה
 • Yahuwah
 • Osobní jméno Stvořitele
 • Použito v Písmech více než 5.500 krát
 • Plán spasení nalezen ve Otcově jménu
 • Písmo vyzývá VŠECHNY, aby vzývali Yahuwah  

V tomto videu:
Zaslíbení v Yahuwahově Svatém Jménu!

Vzývej Jeho jméno! 

 • יהוה
 • "JÁ JSEM který JÁ JSEM"
 • Stvořitelovo Svaté jméno
 • "HOSPODIN" není Jeho jméno
 • "Bůh" není Jeho jméno
 • Stvořitel vyzývá VŠECHNY, aby vzývali Jeho jméno

V tomto videu:
Objev Svaté jméno Nebeského Otce!


Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.