Biblická křesťanská videa

Občanská povinnost věřícího:
Pravý význam Římanům 13

 • Vážná povinnost stát na straně pravdy
 • Svatá povinnost vzdorovat zlu ve všech formách
 • Žádná slepá poslušnost tyranských mocností
 • Je špatné používat Římanům 13 k podpoře zákonů,
  které jsou v opozici vůči božímu zákonu

V tomto videu:
Pravý význam Římanům 13!

Čas: 00:18:12
Staženo: 922
Komentáře: 0 
2320 

Mluvení v jazycích

 • Je “mluvení v jazycích” biblické?
 • Co má Bible přesně na mysli, když mluví o “jazycích”?
 • Jsou “jazyky” skutečně Nebeským jazykem?
 • Za jakým účelem byl ekklesii dán Dar jazyků?

V tomto videu:
Biblická pravda o “mluvení v jazycích”! 

Čas: 00:16:44
Staženo: 1214
Komentáře: 0 
3339 

Rozhovory s mrtvými

 • Existuje vědomí po smrti?
 • Mohou nás mrtví vidět? ... a slyšet nás?
 • Mohou s námi mrtví komunikovat?
 • Umírá duše skutečně s tělem?
 • Seance, tranzy, Ouija tabulky a média.
 • Démoni, ďáblové a padlí andělé.

V tomto videu:
Biblická pravda o rozhovorech s mrtvými!

Čas: 00:10:31
Staženo: 1642
Komentáře: 0 
4348 

 Co bylo přibito na kříž?

 • Kolosským 2 - ODPOVĚDI
 • Co bylo přibito na kříž?
 • Co je to "soupis ustanovení"?
 • Co to znamená být svobodný v Yahushuovi?
 • Co to znamená "Protož žádný vás nesuď pro
  pokrm, nápoj . . . Novměsíc nebo Sabat"?

V tomto videu:
Biblické prozkoumání Kolosským 2

Čas: 00:12:21
Staženo: 1720
Komentáře: 0 
3340 

Občanská povinnost věřícího:
Pravý význam Římanům 13

 • Vážná povinnost stát na straně pravdy
 • Svatá povinnost vzdorovat zlu ve všech formách
 • Žádná slepá poslušnost tyranských mocností
 • Je špatné používat Římanům 13 k podpoře zákonů,
  které jsou v opozici vůči božímu zákonu

V tomto videu:
Pravý význam Římanům 13!

Mluvení v jazycích

 • Je “mluvení v jazycích” biblické?
 • Co má Bible přesně na mysli, když mluví o “jazycích”?
 • Jsou “jazyky” skutečně Nebeským jazykem?
 • Za jakým účelem byl ekklesii dán Dar jazyků?

V tomto videu:
Biblická pravda o “mluvení v jazycích”! 

Rozhovory s mrtvými

 • Existuje vědomí po smrti?
 • Mohou nás mrtví vidět? ... a slyšet nás?
 • Mohou s námi mrtví komunikovat?
 • Umírá duše skutečně s tělem?
 • Seance, tranzy, Ouija tabulky a média.
 • Démoni, ďáblové a padlí andělé.

V tomto videu:
Biblická pravda o rozhovorech s mrtvými!

 Co bylo přibito na kříž?

 • Kolosským 2 - ODPOVĚDI
 • Co bylo přibito na kříž?
 • Co je to "soupis ustanovení"?
 • Co to znamená být svobodný v Yahushuovi?
 • Co to znamená "Protož žádný vás nesuď pro
  pokrm, nápoj . . . Novměsíc nebo Sabat"?

V tomto videu:
Biblické prozkoumání Kolosským 2


Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.