Mga Vidyo na Biblical Christian

Ang Kalendaryo ng Manlilikha

 • Ang pagpapanumbalik ng Kalendaryo ni Yahuwah
 • Araw, buwan, at mga bituin na hinirang para sa pagpapanatili ng panahon
 • Ang pinaka-elegante at wasto sa lahat ng mga kalendaryo
 • Ang pang-Bibliyang kalendaryo ay ang luni-solar
 • Ang modernong solar na kalendaryo ay isang huwad
 • Ang pagpapanumbalik ng TOTOONG ika-7 na araw na Sabbath
Sa palabas na ito:
Ang Orihinal na Kalendaryo na naitatag noong Paglikha!
Oras: 00:08:46
Mga Download: 2410
Mga Komento: 0 
4846 

Pasko ng Pagkabuhay | Ang Paskua ng Pagano

 • Isa sa pinaka-sinisintang piyesta ng mga Kristiano
 • Ang TOTOONG pinanggal ingan at ang kasaysayan ng Pasko
  ng Pagkabuhay
 • Ang Paganong kapalit ng Paskua ng Bibliya
 • Sa kawalan ng malay, sinasamba ang  'reyna ng langit'
 • Katiwalian ng isang minsan ay wagas na Apostolikang
  pananampalatayaKalendaryong pandaraya at ang
  pagpaparangal sa araw ng Linggo

Sa palabas na ito:
Ang Paganong Pasko ng Pagkabuhay: Inagaw ang Paskua ng Bibliya!

Oras: 00:13:54
Mga Download: 2267
Mga Komento: 0 
4546 

Ang Kalendaryo ng Manlilikha

 • Ang pagpapanumbalik ng Kalendaryo ni Yahuwah
 • Araw, buwan, at mga bituin na hinirang para sa pagpapanatili ng panahon
 • Ang pinaka-elegante at wasto sa lahat ng mga kalendaryo
 • Ang pang-Bibliyang kalendaryo ay ang luni-solar
 • Ang modernong solar na kalendaryo ay isang huwad
 • Ang pagpapanumbalik ng TOTOONG ika-7 na araw na Sabbath
Sa palabas na ito:
Ang Orihinal na Kalendaryo na naitatag noong Paglikha!

Pasko ng Pagkabuhay | Ang Paskua ng Pagano

 • Isa sa pinaka-sinisintang piyesta ng mga Kristiano
 • Ang TOTOONG pinanggal ingan at ang kasaysayan ng Pasko
  ng Pagkabuhay
 • Ang Paganong kapalit ng Paskua ng Bibliya
 • Sa kawalan ng malay, sinasamba ang  'reyna ng langit'
 • Katiwalian ng isang minsan ay wagas na Apostolikang
  pananampalatayaKalendaryong pandaraya at ang
  pagpaparangal sa araw ng Linggo

Sa palabas na ito:
Ang Paganong Pasko ng Pagkabuhay: Inagaw ang Paskua ng Bibliya!


Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.