Biblická křesťanská videa

Bez Spasitelovy spravedlnosti jsme ztraceni!

 • Démoni vydávající se za mimozemšťany
 • Prorocké Polnice ze Zjevení
 • Světový lídr Antikrist: papež František
 • Neděle: Celosvětový den bohoslužby (podvod)
 • "Vyjděte z něj, můj lide!" (Zjevení 18,4)
V tomto videu:
Jak přežít přicházející konflikt!
Čas: 00:07:52
Staženo: 450
Komentáře: 0 
1198 

Gregoriánská sobota/neděle nebo Yahuwahův
Sabat: Který den máme uctívat?

 • Problém kalendáře
 • Poslední zkouška
 • Sedm Polnic
 • Konec světa
 • Urgentní rozhodnutí
V tomto videu:
Nastávající konflikt: Jsi připraven?
Čas: 00:07:57
Staženo: 434
Komentáře: 0 
1382 

Pravý tvar Země: Není to glóbus!

 • Celý vesmírný program NASA je postaven na lži.
 • Země není koule.
 • Země se nehýbe.
 • Země je placatá a nehybná.
 • Prohlášení tří andělských poselství...
V tomto videu:
Placatá země: Budeš následovat
pravdu, kamkoliv tě povede?
Čas: 00:07:38
Staženo: 428
Komentáře: 0 
1634 

Vražda ve Vatikánu: Smrt dvou
svědků předpovězena v proroctví!

 • Zjevení 11
 • Biblické proroctví
 • Dva svědkové
 • 3 ½ let
 • Poslední výzva
V tomto videu:
Zjevení 11: Yahuwahovi dva svědkové!
Čas: 00:08:15
Staženo: 421
Komentáře: 0 
1272 

666: Číslo šelmy - Identifikace
Satanovy elity moci!

 • Číslo šelmy: 666
 • Starodávná okultní numerologie
 • Tajné spolky Satanovy elity
 • Tajemství Babylon a Matka smilstva
 • Římský katolicismus a pohanská modloslužba
V tomto videu:
666: Výpočet čísla šelmy!
Čas: 00:18:27
Staženo: 413
Komentáře: 0 
1534 

Kdo, Co nebo Kde je to "Veliké Město"?

 • velký zločin a vzkříšení
 • Velké zemětřesení: 7.000 mrtvých
 • Duchovně nazýván "Sodoma a Egypt"
 • Vládne nad králi země
 • Spočívá na 7 kopcích
 • Náboženské sídlo "Babylonu"
V tomto videu:
Zjevení 11 a 17: "Veliké Město" identifikováno!
Čas: 00:08:06
Staženo: 420
Komentáře: 0 
1276 

Jdi po stopách... Jak blízko je konec?

 • Zjevení 17
 • Proroctví o 7 králech
 • Uzdravení "smrtelné rány"
 • Čas konce
 • Poslední papež
V tomto videu:
Závěrečné události historie země!
Čas: 00:06:03
Staženo: 419
Komentáře: 0 
1237 

Michael Sattler: Věrný až do smrti

 • Evropa šestnáctého století
 • Michael a Margaretha Sattlerovi
 • Rozdělení katolíků a protestantů
 • Perzekuce Anabaptistů
 • Mučen a upálen zaživa
 • Zaslíbení "lepšího vzkříšení"
V tomto videu:
Inspirující svědectví odvahy směřující k Yahovi!
Čas: 00:20:07
Staženo: 412
Komentáře: 0 
1227 

Vyjděte! TEĎ!

 • Velké varování
 • Zjevení 18
 • Babylon je padlý
 • Odpadlé církve
 • Falešné nauky
 • Odkrývání proroctví
V tomto videu:
“Vyjděte z něj, Můj lide!”
Čas: 00:09:53
Staženo: 444
Komentáře: 0 
1283 

Daniel prohlašuje: Doba milosti končí!

 • Král Severu
 • Král Jihu
 • Sebevyvýšený Svévolný král
 • Atatürk, Egypt a Napoleon Bonaparte
 • Papež František = Poslední papež
 • Michael BRZY povstane!
V tomto videu:
Doba soužení je NYNÍ! Doba milosti brzy zkončí...
Čas: 00:27:32
Staženo: 437
Komentáře: 0 
1373 

Pozor! 7 Polnic brzy zatroubí!

 • 7 Polnic ze Zjevení
 • Biblické proroctví se naplňuje
 • Kadidelnice uvržena dolů
 • Bezprostřední nebezpečí před námi
 • Boží výzva k probuzení
 • WLC je nuceno troubit na poplach!!!
V tomto videu:
Polnice začnou brzy troubit! Jsi připraven?
Čas: 00:14:08
Staženo: 398
Komentáře: 0 
1316 

Zapleten do nezávislých církví: V nebezpečí temnoty!

 • Nejnebezpečnější duchovní temnota = Arogantní/Laodicejská
  domněnka, že už mám všechno světlo.
 • NEBEZPEČÍ: Mnoho nezávislých církví používá svou
  domnělou autoritu nositelů světla k tomu, aby ovlivnily
  své následovníky odmítnout rostoucí světlo.
V tomto videu:
Buď následovníkem PRAVDY, ne ORGANIZACE!
Čas: 00:19:17
Staženo: 413
Komentáře: 0 
1256 

Bez Spasitelovy spravedlnosti jsme ztraceni!

 • Démoni vydávající se za mimozemšťany
 • Prorocké Polnice ze Zjevení
 • Světový lídr Antikrist: papež František
 • Neděle: Celosvětový den bohoslužby (podvod)
 • "Vyjděte z něj, můj lide!" (Zjevení 18,4)
V tomto videu:
Jak přežít přicházející konflikt!

Gregoriánská sobota/neděle nebo Yahuwahův
Sabat: Který den máme uctívat?

 • Problém kalendáře
 • Poslední zkouška
 • Sedm Polnic
 • Konec světa
 • Urgentní rozhodnutí
V tomto videu:
Nastávající konflikt: Jsi připraven?

Pravý tvar Země: Není to glóbus!

 • Celý vesmírný program NASA je postaven na lži.
 • Země není koule.
 • Země se nehýbe.
 • Země je placatá a nehybná.
 • Prohlášení tří andělských poselství...
V tomto videu:
Placatá země: Budeš následovat
pravdu, kamkoliv tě povede?

Vražda ve Vatikánu: Smrt dvou
svědků předpovězena v proroctví!

 • Zjevení 11
 • Biblické proroctví
 • Dva svědkové
 • 3 ½ let
 • Poslední výzva
V tomto videu:
Zjevení 11: Yahuwahovi dva svědkové!

666: Číslo šelmy - Identifikace
Satanovy elity moci!

 • Číslo šelmy: 666
 • Starodávná okultní numerologie
 • Tajné spolky Satanovy elity
 • Tajemství Babylon a Matka smilstva
 • Římský katolicismus a pohanská modloslužba
V tomto videu:
666: Výpočet čísla šelmy!

Kdo, Co nebo Kde je to "Veliké Město"?

 • velký zločin a vzkříšení
 • Velké zemětřesení: 7.000 mrtvých
 • Duchovně nazýván "Sodoma a Egypt"
 • Vládne nad králi země
 • Spočívá na 7 kopcích
 • Náboženské sídlo "Babylonu"
V tomto videu:
Zjevení 11 a 17: "Veliké Město" identifikováno!

Jdi po stopách... Jak blízko je konec?

 • Zjevení 17
 • Proroctví o 7 králech
 • Uzdravení "smrtelné rány"
 • Čas konce
 • Poslední papež
V tomto videu:
Závěrečné události historie země!

Michael Sattler: Věrný až do smrti

 • Evropa šestnáctého století
 • Michael a Margaretha Sattlerovi
 • Rozdělení katolíků a protestantů
 • Perzekuce Anabaptistů
 • Mučen a upálen zaživa
 • Zaslíbení "lepšího vzkříšení"
V tomto videu:
Inspirující svědectví odvahy směřující k Yahovi!

Vyjděte! TEĎ!

 • Velké varování
 • Zjevení 18
 • Babylon je padlý
 • Odpadlé církve
 • Falešné nauky
 • Odkrývání proroctví
V tomto videu:
“Vyjděte z něj, Můj lide!”

Daniel prohlašuje: Doba milosti končí!

 • Král Severu
 • Král Jihu
 • Sebevyvýšený Svévolný král
 • Atatürk, Egypt a Napoleon Bonaparte
 • Papež František = Poslední papež
 • Michael BRZY povstane!
V tomto videu:
Doba soužení je NYNÍ! Doba milosti brzy zkončí...

Pozor! 7 Polnic brzy zatroubí!

 • 7 Polnic ze Zjevení
 • Biblické proroctví se naplňuje
 • Kadidelnice uvržena dolů
 • Bezprostřední nebezpečí před námi
 • Boží výzva k probuzení
 • WLC je nuceno troubit na poplach!!!
V tomto videu:
Polnice začnou brzy troubit! Jsi připraven?

Zapleten do nezávislých církví: V nebezpečí temnoty!

 • Nejnebezpečnější duchovní temnota = Arogantní/Laodicejská
  domněnka, že už mám všechno světlo.
 • NEBEZPEČÍ: Mnoho nezávislých církví používá svou
  domnělou autoritu nositelů světla k tomu, aby ovlivnily
  své následovníky odmítnout rostoucí světlo.
V tomto videu:
Buď následovníkem PRAVDY, ne ORGANIZACE!

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.