John 1
For all Trinitarians, John provides a 'solid' proof of Christ's divinity, especially in what he penned in the first chapter of his gospel. They throw at you John 1:1 to end the discussion whenever you attempt to present the biblical one-nature human Yahushua. We need to learn how to help our Trinitarian friends understand John's words as he intended for them to be understood. Professor Bill Schlegel provides invaluable tips on this subject in this excellent presentation. Click here to listen to his lecture.

Biblická křesťanská videa

Gregoriánská sobota/neděle nebo Yahuwahův
Sabat: Který den máme uctívat?

 • Problém kalendáře
 • Poslední zkouška
 • Sedm Polnic
 • Konec světa
 • Urgentní rozhodnutí
V tomto videu:
Nastávající konflikt: Jsi připraven?
Čas: 00:07:57
Staženo: 571
Komentáře: 0 
1760 

Pravý tvar Země: Není to glóbus!

 • Celý vesmírný program NASA je postaven na lži.
 • Země není koule.
 • Země se nehýbe.
 • Země je placatá a nehybná.
 • Prohlášení tří andělských poselství...
V tomto videu:
Placatá země: Budeš následovat
pravdu, kamkoliv tě povede?
Čas: 00:07:38
Staženo: 562
Komentáře: 0 
2049 

Vražda ve Vatikánu: Smrt dvou
svědků předpovězena v proroctví!

 • Zjevení 11
 • Biblické proroctví
 • Dva svědkové
 • 3 ½ let
 • Poslední výzva
V tomto videu:
Zjevení 11: Yahuwahovi dva svědkové!
Čas: 00:08:15
Staženo: 568
Komentáře: 0 
1646 

666: Číslo šelmy - Identifikace
Satanovy elity moci!

 • Číslo šelmy: 666
 • Starodávná okultní numerologie
 • Tajné spolky Satanovy elity
 • Tajemství Babylon a Matka smilstva
 • Římský katolicismus a pohanská modloslužba
V tomto videu:
666: Výpočet čísla šelmy!
Čas: 00:18:27
Staženo: 547
Komentáře: 0 
2017 

Kdo, Co nebo Kde je to "Veliké Město"?

 • velký zločin a vzkříšení
 • Velké zemětřesení: 7.000 mrtvých
 • Duchovně nazýván "Sodoma a Egypt"
 • Vládne nad králi země
 • Spočívá na 7 kopcích
 • Náboženské sídlo "Babylonu"
V tomto videu:
Zjevení 11 a 17: "Veliké Město" identifikováno!
Čas: 00:08:06
Staženo: 547
Komentáře: 0 
1583 

Jdi po stopách... Jak blízko je konec?

 • Zjevení 17
 • Proroctví o 7 králech
 • Uzdravení "smrtelné rány"
 • Čas konce
 • Poslední papež
V tomto videu:
Závěrečné události historie země!
Čas: 00:06:03
Staženo: 532
Komentáře: 0 
1592 

Michael Sattler: Věrný až do smrti

 • Evropa šestnáctého století
 • Michael a Margaretha Sattlerovi
 • Rozdělení katolíků a protestantů
 • Perzekuce Anabaptistů
 • Mučen a upálen zaživa
 • Zaslíbení "lepšího vzkříšení"
V tomto videu:
Inspirující svědectví odvahy směřující k Yahovi!
Čas: 00:20:07
Staženo: 538
Komentáře: 0 
1571 

Vyjděte! TEĎ!

 • Velké varování
 • Zjevení 18
 • Babylon je padlý
 • Odpadlé církve
 • Falešné nauky
 • Odkrývání proroctví
V tomto videu:
“Vyjděte z něj, Můj lide!”
Čas: 00:09:53
Staženo: 575
Komentáře: 0 
1644 

Daniel prohlašuje: Doba milosti končí!

 • Král Severu
 • Král Jihu
 • Sebevyvýšený Svévolný král
 • Atatürk, Egypt a Napoleon Bonaparte
 • Papež František = Poslední papež
 • Michael BRZY povstane!
V tomto videu:
Doba soužení je NYNÍ! Doba milosti brzy zkončí...
Čas: 00:27:32
Staženo: 567
Komentáře: 0 
1699 

Pozor! 7 Polnic brzy zatroubí!

 • 7 Polnic ze Zjevení
 • Biblické proroctví se naplňuje
 • Kadidelnice uvržena dolů
 • Bezprostřední nebezpečí před námi
 • Boží výzva k probuzení
 • WLC je nuceno troubit na poplach!!!
V tomto videu:
Polnice začnou brzy troubit! Jsi připraven?
Čas: 00:14:08
Staženo: 524
Komentáře: 0 
1695 

Zapleten do nezávislých církví: V nebezpečí temnoty!

 • Nejnebezpečnější duchovní temnota = Arogantní/Laodicejská
  domněnka, že už mám všechno světlo.
 • NEBEZPEČÍ: Mnoho nezávislých církví používá svou
  domnělou autoritu nositelů světla k tomu, aby ovlivnily
  své následovníky odmítnout rostoucí světlo.
V tomto videu:
Buď následovníkem PRAVDY, ne ORGANIZACE!
Čas: 00:19:17
Staženo: 537
Komentáře: 0 
1662 

Placatá země a první andělské poselství

 • Povzbuzující poselství pro poslední generaci
 • I viděl jsem jiného anděla . . . řkoucího velikým
  hlasem: "Bojte se Yahuwaha a vzdejte jemu chválu,
  neboť přišla hodina soudu jeho; a klanějte se tomu,
  kterýž učinil nebe i zemi i moře i studnice vod."
  (Zjevení 14,6-7)
V tomto videu:
První andělské poselství: Boj se Yahuwaha!
Čas: 00:14:28
Staženo: 547
Komentáře: 0 
1657 

Gregoriánská sobota/neděle nebo Yahuwahův
Sabat: Který den máme uctívat?

 • Problém kalendáře
 • Poslední zkouška
 • Sedm Polnic
 • Konec světa
 • Urgentní rozhodnutí
V tomto videu:
Nastávající konflikt: Jsi připraven?

Pravý tvar Země: Není to glóbus!

 • Celý vesmírný program NASA je postaven na lži.
 • Země není koule.
 • Země se nehýbe.
 • Země je placatá a nehybná.
 • Prohlášení tří andělských poselství...
V tomto videu:
Placatá země: Budeš následovat
pravdu, kamkoliv tě povede?

Vražda ve Vatikánu: Smrt dvou
svědků předpovězena v proroctví!

 • Zjevení 11
 • Biblické proroctví
 • Dva svědkové
 • 3 ½ let
 • Poslední výzva
V tomto videu:
Zjevení 11: Yahuwahovi dva svědkové!

666: Číslo šelmy - Identifikace
Satanovy elity moci!

 • Číslo šelmy: 666
 • Starodávná okultní numerologie
 • Tajné spolky Satanovy elity
 • Tajemství Babylon a Matka smilstva
 • Římský katolicismus a pohanská modloslužba
V tomto videu:
666: Výpočet čísla šelmy!

Kdo, Co nebo Kde je to "Veliké Město"?

 • velký zločin a vzkříšení
 • Velké zemětřesení: 7.000 mrtvých
 • Duchovně nazýván "Sodoma a Egypt"
 • Vládne nad králi země
 • Spočívá na 7 kopcích
 • Náboženské sídlo "Babylonu"
V tomto videu:
Zjevení 11 a 17: "Veliké Město" identifikováno!

Jdi po stopách... Jak blízko je konec?

 • Zjevení 17
 • Proroctví o 7 králech
 • Uzdravení "smrtelné rány"
 • Čas konce
 • Poslední papež
V tomto videu:
Závěrečné události historie země!

Michael Sattler: Věrný až do smrti

 • Evropa šestnáctého století
 • Michael a Margaretha Sattlerovi
 • Rozdělení katolíků a protestantů
 • Perzekuce Anabaptistů
 • Mučen a upálen zaživa
 • Zaslíbení "lepšího vzkříšení"
V tomto videu:
Inspirující svědectví odvahy směřující k Yahovi!

Vyjděte! TEĎ!

 • Velké varování
 • Zjevení 18
 • Babylon je padlý
 • Odpadlé církve
 • Falešné nauky
 • Odkrývání proroctví
V tomto videu:
“Vyjděte z něj, Můj lide!”

Daniel prohlašuje: Doba milosti končí!

 • Král Severu
 • Král Jihu
 • Sebevyvýšený Svévolný král
 • Atatürk, Egypt a Napoleon Bonaparte
 • Papež František = Poslední papež
 • Michael BRZY povstane!
V tomto videu:
Doba soužení je NYNÍ! Doba milosti brzy zkončí...

Pozor! 7 Polnic brzy zatroubí!

 • 7 Polnic ze Zjevení
 • Biblické proroctví se naplňuje
 • Kadidelnice uvržena dolů
 • Bezprostřední nebezpečí před námi
 • Boží výzva k probuzení
 • WLC je nuceno troubit na poplach!!!
V tomto videu:
Polnice začnou brzy troubit! Jsi připraven?

Zapleten do nezávislých církví: V nebezpečí temnoty!

 • Nejnebezpečnější duchovní temnota = Arogantní/Laodicejská
  domněnka, že už mám všechno světlo.
 • NEBEZPEČÍ: Mnoho nezávislých církví používá svou
  domnělou autoritu nositelů světla k tomu, aby ovlivnily
  své následovníky odmítnout rostoucí světlo.
V tomto videu:
Buď následovníkem PRAVDY, ne ORGANIZACE!

Placatá země a první andělské poselství

 • Povzbuzující poselství pro poslední generaci
 • I viděl jsem jiného anděla . . . řkoucího velikým
  hlasem: "Bojte se Yahuwaha a vzdejte jemu chválu,
  neboť přišla hodina soudu jeho; a klanějte se tomu,
  kterýž učinil nebe i zemi i moře i studnice vod."
  (Zjevení 14,6-7)
V tomto videu:
První andělské poselství: Boj se Yahuwaha!

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.