While WLC continues to uphold the observance of the Seventh-Day Sabbath, which is at the heart of Yahuwah's moral law, the 10 Commandments, we no longer believe that the annual feast days are binding upon believers today. Still, though, we humbly encourage all to set time aside to commemorate the yearly feasts with solemnity and joy, and to learn from Yahuwah’s instructions concerning their observance under the Old Covenant. Doing so will surely be a blessing to you and your home, as you study the wonderful types and shadows that point to the exaltation of Messiah Yahushua as the King of Kings, the Lord of Lords, the conquering lion of the tribe of Judah, and the Lamb of Yahuwah that takes away the sins of the world.
Contact US

Veranderinge in die leer van die kerk

3296 Artikels in 21 Languages

Vrae oor Vooraf bestaan
Nege vrae aan diegene wie onderrig dat Yahushua sy geboorte in Bethlehem vooraf-bestaan het.
Comments: 0 
Hits: 30 
Anti-Bybelse Stellings Deur Ellen White Wat die Nuwe Maan Dag Ondermyn
Anti-Bybelse Stellings Deur Ellen White Wat Die Nuwe Maan Dag Ondermyn
Comments: 0 
Hits: 24 
Die Inkarnasie Is `n Valse Leerstelling
Daar word geleer deur die drie-enigheid dat Yahushua vooraf bestaan het en dat hy geïnkarneer was tot `n “God-mens,” maar die inkarnasie het nooit plaasgevind nie. Yahushua het nie vooraf bestaan nie.
Comments: 0 
Hits: 44 
Die Leerstelling van Voornaamwoorde Toegepas op Christus se Getuienis van Homself
Hier, ondersoek ons die Drie-enigheids-leerstelling en sommige van die onsinnige bewerings wat gebruik word om dit te ondersteun.
Comments: 0 
Hits: 25 
Die Onbeduidenheid van die Nommer 3
Die doel van hierdie artikel is om te ondersoek of groeperings van drie in die Skrifte of in die natuur wys na `n drie-enige God. Is dit waar dat die noem van drie dinge tesame `n drie-eenheid bewys? Skep die groepering van drie dinge of mense saam `n “drie-in-een” eenheid?
Comments: 0 
Hits: 84 
Het die Apostels die Enige - Oomblik Koms van Christus Verwag?
Kom ons kyk na `n paar van die Skrifte wat na bewering steun verleen aan die enige – oomblik koms en om bewys te lewer dat nie een daarvan regverdiglik gebruik kan word om te sê: Ja, die Apostels het wel geglo dat Christus enige oomblik kon kom.
Comments: 0 
Hits: 106 
Anti-Bybelse stellings deur Ellen White aangaande Migael die Aartsengel wat Christus is
Daar is geen Bybelse bewyse wat Migael die Aartsengel met Yahushua gelykstel nie. In teestelling hiermee is Yahushua en Migael twee verskillende wesens.
Comments: 0 
Hits: 147 
As Yahushua Yahuwah is, wat sê dit oor Yahuwah?
“Luister, Israel! Yahuwah ons Elohim, Yahuwah is een.” Markus 12:29
Comments: 0 
Hits: 407 
Verskille Tussen Yahuwah en Yahushua
11 Bybelse bewyse van dat Yahuwah (die Vader) en Yahushua (die seun) nie dieselfde wese is nie
Comments: 0 
Hits: 406 
Die Teologie oor die Oorblyfsel | ʼn Ander Perspektief op die Kerk en Israel

Histories was daar twee hoof teorieë aangaande die verhouding tussen die Kerk en oor Israel. Deur die vervangingsteologie word Israel deur die Kerk vervang, en sodanig dat Israel geen verlossende toekoms het nie. Deur die onderskeiding van die vervangingsteologie (dit 'n kenmerk van beskikking is), terwyl Yahuwah 'n toekoms vir Israel voorsien het, is daar 'n onderskeid tussen Israel, en die Kerk wat deurentyd bewaar word, sonder dat die twee oorvleuel word .

Is dit moontlik dat albei hierdie gewilde standpunte verkeerd was? Is daar 'n ooreenkoms van grondige waarheid? Kom ons lees verder.......

Comments: 0 
Hits: 2361 
As Christus binnekort kom, waar is Hy?
Ongeveer 2,000 jaar gelede, was daar aan gelowiges belowe dat die Verlosser binnekort sal terugkeer. Diegene wat nie glo klaarblyklik daarna verwys as ʼn mislukte profesie, en dit ʼn rede is om te twyfel. Lees verder om te wete te kom oor hierdie verleentheid, en hoe om daaroor te berus.
Comments: 0 
Hits: 1245 
Die vooraf geïnkarneerde Christus: Bybelse Waarheid? Of Antieke dwaalleer?

Die leerstelling van ʼn drie – in – een godheid is afkomstig van die heidendom, en is dit nie vanuit die Skrif. Die aanvaarding van hierdie dwaalleer wat geskep is uit ʼn moeilike omgewing waarvan die geloof in die vooraf bestaan van die Verlosser ʼn “natuurlike gevolgtrekking” was.

Comments: 0 
Hits: 2109 
Skokkende nuwe bewyse onthul die ware natuur van Christus! (Dit is nie wat jy dink!)
Die leerstelling van ʼn drie in een godheid word vir eeue gesien as die grondbeginsels van die Christendom. Alhoewel die werklikheid is, dat die drie in een godheid ʼn geloof is wat afkomstig is uit die antieke – heidendom.
Comments: 0 
Hits: 2019 
Geslaan in Die Gees: Waarheid of Kettery?

Moenie mislei word nie! Die gees wat deur geloofsgenesers en diegene wie daarop aanspraak maak om “in die gees te sneuwel”, geopenbaar word,  is nie dít van die Heilige Gees van Yahuwah nie!

Comments: 0 
Hits: 3464 
Die Evangelie van Welvaart: Godsdiens-Betaal-om te-Speel

Die die dwaling van die “Evangelie van Welvaart” is niks anders as bedrog!

Comments: 0 
Hits: 4537 
Jerusalem: Sleutel tot die Einde van Dae?

Jerusalem is die middelpunt van die apokaliptiese verwagtinge, van die wêreld se drie grootste monoteïstiese gelowe.  Moslems, Jode en sowel as Katolieke en Evangeliese Protestante wil almal hulle eie teokratiese diktatorskap hê, en wat regeer vanaf hierdie antieke terrein.  Hierdie breede onderhouding van geloof is een van Satan se mees eintyd waanvoorstelling en misleidings. Lees hierdie artikel om gewaarsku te word oor hierdie opkoliptiese verkeerdheid.

Comments: 0 
Hits: 4670 
Paulus, Romeine & Die Sabbat

Romeine 14 is een van die algemeenste misverstaande hoofstukke in die ganse nuwe testament. Paulus se woorde hier was dikwels verdraai om voor te stel dat Yahuwah se Sabbatte en feesdae nie meer langer toepaslik vir hedendaagse Christene is om te vier nie, en dat almal vry is om te kies op watter dag, indien enige, hulle rus van hul arbeid en die Skepper aanbid. Maar `n noukerige ondersoek van die konteks van hierdie hoofstuk maak die dwaling van hierdie idee bekend. Paulus het altyd die feeste en die sewende-dag Sabbat gevier en het sy bekeerlinge geleer om dieselfde te doen!  

Comments: 0 
Hits: 3509 
Hel: ʼn Verdraaide Waarheid Ontrafel
ʼn Diepte ondersoek na een van die mees verkeerd verstane onderwerpe van die ganse Skrif: Die Hel. Sal die goddelose en die onbekeerdes waarlik gefolter word vir ewig en ewig sonder einde? Nee. Hulle sal vernietig word!
Comments: 0 
Hits: 2853 
Praat in Tale

Yahuwah het kosbare gawes aan Sy volk op aarde uitgestort. Een van die ingewikkeldste en mins-verstane Hemelse gegewe gawes is die praat in tale. Hierdie artikel doen navorsing omtrent wat “praat van tale” volgens die Skrifte, werklik beteken.

Comments: 0 
Hits: 3732 
Het die Roomse Katolieke Kerk, Ons Werklik die Bybel Gegee?

Die groeiende getal van opregtheid van hart en waarheid soekers struikel oor ʼn ontstellende bewering: oor die eis van die Roomse Katolieke dat hulle verantwoordelik is vir die voorsiening van die Bybel aan die wêreld  soos ons dit vandag ken. Het die Roomse Katolieke Kerk, Werklik Ons die Bybel Gegee? Lees meer hieroor om uit te vind wat die geskiedenis duidelik openbaar!

Comments: 0 
Hits: 4539 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.