Contact US

Veranderinge in die leer van die kerk

3993 Artikels in 22 Languages

As Yahushua Yahuwah is, wat sê dit oor Yahuwah?
“Luister, Israel! Yahuwah ons Elohim, Yahuwah is een.” Markus 12:29
Comments: 0 
Hits: 303 
Verskille Tussen Yahuwah en Yahushua
11 Bybelse bewyse van dat Yahuwah (die Vader) en Yahushua (die seun) nie dieselfde wese is nie
Comments: 0 
Hits: 317 
Die Teologie oor die Oorblyfsel | ʼn Ander Perspektief op die Kerk en Israel

Histories was daar twee hoof teorieë aangaande die verhouding tussen die Kerk en oor Israel. Deur die vervangingsteologie word Israel deur die Kerk vervang, en sodanig dat Israel geen verlossende toekoms het nie. Deur die onderskeiding van die vervangingsteologie (dit 'n kenmerk van beskikking is), terwyl Yahuwah 'n toekoms vir Israel voorsien het, is daar 'n onderskeid tussen Israel, en die Kerk wat deurentyd bewaar word, sonder dat die twee oorvleuel word .

Is dit moontlik dat albei hierdie gewilde standpunte verkeerd was? Is daar 'n ooreenkoms van grondige waarheid? Kom ons lees verder.......

Comments: 0 
Hits: 2186 
As Christus binnekort kom, waar is Hy?
Ongeveer 2,000 jaar gelede, was daar aan gelowiges belowe dat die Verlosser binnekort sal terugkeer. Diegene wat nie glo klaarblyklik daarna verwys as ʼn mislukte profesie, en dit ʼn rede is om te twyfel. Lees verder om te wete te kom oor hierdie verleentheid, en hoe om daaroor te berus.
Comments: 0 
Hits: 1113 
Die vooraf geïnkarneerde Christus: Bybelse Waarheid? Of Antieke dwaalleer?

Die leerstelling van ʼn drie – in – een godheid is afkomstig van die heidendom, en is dit nie vanuit die Skrif. Die aanvaarding van hierdie dwaalleer wat geskep is uit ʼn moeilike omgewing waarvan die geloof in die vooraf bestaan van die Verlosser ʼn “natuurlike gevolgtrekking” was.

Comments: 0 
Hits: 1968 
Skokkende nuwe bewyse onthul die ware natuur van Christus! (Dit is nie wat jy dink!)
Die leerstelling van ʼn drie in een godheid word vir eeue gesien as die grondbeginsels van die Christendom. Alhoewel die werklikheid is, dat die drie in een godheid ʼn geloof is wat afkomstig is uit die antieke – heidendom.
Comments: 0 
Hits: 1873 
Geslaan in Die Gees: Waarheid of Kettery?

Moenie mislei word nie! Die gees wat deur geloofsgenesers en diegene wie daarop aanspraak maak om “in die gees te sneuwel”, geopenbaar word,  is nie dít van die Heilige Gees van Yahuwah nie!

Comments: 0 
Hits: 3328 
Die Evangelie van Welvaart: Godsdiens-Betaal-om te-Speel

Die die dwaling van die “Evangelie van Welvaart” is niks anders as bedrog!

Comments: 0 
Hits: 4377 
Jerusalem: Sleutel tot die Einde van Dae?

Jerusalem is die middelpunt van die apokaliptiese verwagtinge, van die wêreld se drie grootste monoteïstiese gelowe.  Moslems, Jode en sowel as Katolieke en Evangeliese Protestante wil almal hulle eie teokratiese diktatorskap hê, en wat regeer vanaf hierdie antieke terrein.  Hierdie breede onderhouding van geloof is een van Satan se mees eintyd waanvoorstelling en misleidings. Lees hierdie artikel om gewaarsku te word oor hierdie opkoliptiese verkeerdheid.

Comments: 0 
Hits: 4495 
Paulus, Romeine & Die Sabbat

Romeine 14 is een van die algemeenste misverstaande hoofstukke in die ganse nuwe testament. Paulus se woorde hier was dikwels verdraai om voor te stel dat Yahuwah se Sabbatte en feesdae nie meer langer toepaslik vir hedendaagse Christene is om te vier nie, en dat almal vry is om te kies op watter dag, indien enige, hulle rus van hul arbeid en die Skepper aanbid. Maar `n noukerige ondersoek van die konteks van hierdie hoofstuk maak die dwaling van hierdie idee bekend. Paulus het altyd die feeste en die sewende-dag Sabbat gevier en het sy bekeerlinge geleer om dieselfde te doen!  

Comments: 0 
Hits: 3386 
Die Teen – Hervormings Bedrog: Toekomsgerigtheid en Preterisme infiltreer Protestantisme

Die 70 Weke Profesie is een van die mees verkeerd verstane profesieë in geheel die Skrif. Alhoewel, dit nie as gevolg is van kennis wat ontbreek maar eerder doelbewuste Jesuïete misleidings – Toekomsgerigtheid en Preterisme.

Comments: 0 
Hits: 3050 
Hel: ʼn Verdraaide Waarheid Ontrafel
ʼn Diepte ondersoek na een van die mees verkeerd verstane onderwerpe van die ganse Skrif: Die Hel. Sal die goddelose en die onbekeerdes waarlik gefolter word vir ewig en ewig sonder einde? Nee. Hulle sal vernietig word!
Comments: 0 
Hits: 2724 
Praat in Tale

Yahuwah het kosbare gawes aan Sy volk op aarde uitgestort. Een van die ingewikkeldste en mins-verstane Hemelse gegewe gawes is die praat in tale. Hierdie artikel doen navorsing omtrent wat “praat van tale” volgens die Skrifte, werklik beteken.

Comments: 0 
Hits: 3535 
Het die Roomse Katolieke Kerk, Ons Werklik die Bybel Gegee?

Die groeiende getal van opregtheid van hart en waarheid soekers struikel oor ʼn ontstellende bewering: oor die eis van die Roomse Katolieke dat hulle verantwoordelik is vir die voorsiening van die Bybel aan die wêreld  soos ons dit vandag ken. Het die Roomse Katolieke Kerk, Werklik Ons die Bybel Gegee? Lees meer hieroor om uit te vind wat die geskiedenis duidelik openbaar!

Comments: 0 
Hits: 4404 
Messiaanse Judaïsme | ʼn Groeiende Misleiding

Menigtes van opregte Christene glo in die waarde van verdienstelikheid volgens alle dinge van die Hebreeuse gebruike. Hierdie misleiding van Satan en sy bedoeling is om hulle aandag weg te lei van  alle aangeleenthede wat belangrik is gedurende die laaste dae van die Aarde se geskiedenis.  

Comments: 0 
Hits: 7198 
Onder die Wet? Of Onder Genade?

Want die sonde sal oor julle nie heers nie; want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade.” (Romeine 6:14) `n Verkeerde opvatting van hierdie vers het miljoene gelei om Satan se rebelie onwetend te ondersteun! Is u een van hulle? `n Bybelse ondersoek van wat dit werklik beteken om “onder genade” te wees.

Comments: 0 
Hits: 3490 
Voorbeskikking `n Goddelike Lotery?

Terwyl diegene wie oortuig is van voorbeskikking onteenseglik opreg is in hul geloofsoortuiging, is hierdie leerstelling gevaarlik omdat dit die liefdevolle karakter van Yahuwah skend. Hierdie artikel sal die verskeie komponente van die leerstelling van voorbeskikking bespreek en verduidelik hoe hierdie oortuiginge die Skrifte kontrasteer.  

Comments: 0 
Hits: 2937 
Eenmaal Gered, Altyd Gered?

Eenmaal gered, Altyd gered? Miljoene hedendaagse Christene leer dat die verlostes “ewige versekering” het, en dat wanneer iemand eenmaal gered is, hulle altyd gered sal wees. Dit is jammer dat hierdie onbybelse leerstelling baie aan die slaap sus en hulle in `n valse sin van sekuriteit lei.

Comments: 0 
Hits: 3973 
Paulus & die Galásiërs

Baie is vandag verward oor die Boek van Galásiërs. Beide Sondag- en Saterdag-houers gebruik die tekse in Galásiërs om te “bewys” dat sommige óf al Yahuwah se aangestelde feeste aan die kruis vasgenael is en nie meer langer bindend is op hedendaagse Christene nie. `n  Ondersoek van hierdie aangeleentheid maak iets heeltemal anders bekend.

Comments: 0 
Hits: 3283 
Die Teken van Jona

“Maar Hy antwoord en sê vir hulle: ‘n Slegte en owerspelige geslag soek na ‘n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. 0Want soos Jona drie dae en drie nagte in die buik van die groot vis was, só sal die Seun van die mens drie dae en drie nagte in die hart van die aarde wees.” (Mattheus 12 vers 39 tot 40)

Hierdie artikel ondersoek die ware betekenis van hierde hoofstuk wat  so dikwels verkeerd verstaan word.

Comments: 0 
Hits: 4822 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.