Павел & Галатяните:Били ли са Съботите & Празниците Приковани на Кръста?

Watch this video in other languages:
Описание...

Павел & Галатяните:Били ли са Съботите
& Празниците Приковани на Кръста?

  • “как се връщате надире към слабите и жалки първоначални
    учения, на които изново желаете да робувате?  Вие пазите
    дните, месеците, времената и годините.” (Галатяни 4:9-10)
  • Какви са тези “слаби и жалки първоначални учения”?
В това видео:
Къде Съботите & Празниците са Приковани на Кръста?
Време: 00:14:15
Изтеглени: 779
Прегледи: 2459
The
Latest
Videos
Сериите “Фалшиви Новини” | Част 1: “Всички дни са еднакви!”
Под закона? Или Под Благодат?
Майкъл Сатлер: Верен до Смърт
Съботата: Дар от Ях | Наслада на Душата
Разбиране на Новолуния & Преносни Дни
Пристрастяване към Хазарта
Украшения & Християните: Проблемът с Бижутата
Заклани в Духът! Християнска Харизма: Дух от Дълбините
"Грегорианската Събота е Библейската Събота"-това е ФАЛШИВА НОВИНА!
Яхушуа Vs. Папа Франсис: На кого ще вярвате?
Обитаване в скритото Място на Всевишният
Даниил 11: Своеволният Цар