While WLC continues to uphold the observance of the Seventh-Day Sabbath, which is at the heart of Yahuwah's moral law, the 10 Commandments, we no longer believe that the annual feast days are binding upon believers today. Still, though, we humbly encourage all to set time aside to commemorate the yearly feasts with solemnity and joy, and to learn from Yahuwah’s instructions concerning their observance under the Old Covenant. Doing so will surely be a blessing to you and your home, as you study the wonderful types and shadows that point to the exaltation of Messiah Yahushua as the King of Kings, the Lord of Lords, the conquering lion of the tribe of Judah, and the Lamb of Yahuwah that takes away the sins of the world.
World’s Last Chance
Naghahanda sa reyno ni Yahuwah sa lupa, itatatag sa nalalapit na pagdating ni Yahushua!
Contact US

Propesiya ng Bibliya

3323 Mga Artikulo in 21 Languages

Hindi Kailanman Nahulaan Ni Yahushua Ang Katapusan Ng Mundo
Ang apokaliptong wika na ginagamit ni Yahushua upang ilarawan ang pagkawasak ng Templo sa Jerusalem ay madalas naunawaan nang mali bilang tungkol sa katapusan ng sanlibutan at muling pagdating ni Kristo.
Comments: 0 
Hits: 147 
Ang Pagbabalik Ni Yahushua Ay Magiging Biglaan At Pinaka Hindi Inaasahan
Ang buhay sa Daigdig ay magiging lubos na normal kapag si Kristo Yahushua ay biglaang nagbabalik!
Comments: 0 
Hits: 93 
Ang Tanda Ng Halimaw Ay Ibinunyag
Ang Tanda ng Halimaw ay hindi isang microchip, hindi isang bar code, o iyong credit card. Ang Halimaw ay...
Comments: 0 
Hits: 48 
Bakit Ako Isang Bahagyang Preterista
Ang Bahagyang Preterismo ay ang pananaw sa eskatolohiya na nagsasabi na karamihan sa mga propesiya ng Bibliya ay natupad na.
Comments: 0 
Hits: 46 
Mateo 24: Dobleng Katuparan Ay Hindi Posible
Ang Mateo 24 ba ay matutupad nang dalawang beses?
Comments: 0 
Hits: 57 
Mga Sanggunian Ng Lumang Tipan Sa Aklat Ng Pahayag
Mayroong mahigit limang daang sanggunian mula sa Lumang Tipan na nasa Aklat ng Pahayag.
Comments: 0 
Hits: 58 
Gawing Makabuluhan Ang Pangitain Ng Templo Ni Ezekiel
Paano natin mauunawaan ang pangitain ng templo ni Ezekiel?
Comments: 0 
Hits: 50 
Ang 2 Tesalonica 1 Ay Itinataguyod Ang Amilenyalismo
Ang 2 Tesalonica 1 ay itinataguyod ang amilenyalismo dahil ito’y nasa tensyon sa lahat ng ibang pangunahing pananaw sa milenyo.
Comments: 0 
Hits: 73 
Ang Numero Unong Susi Para Sa Pagbabasa Ng Pahayag
Mayroon isang matandang klisey na may napupuntahang isang bagay tulad ng, “Makukuha mo ang inilagay mo,” at walang pagkakaiba sa ating pag-aaral ng Bibliya.
Comments: 0 
Hits: 177 
Ang Kaso Para Sa Preteristang Pagbabasa Ng Mateo 24
Sa artikulong ito, gagawa ako ng isang kaso na ang mga bagay na nahulaan ni Yahushua sa Mateo 24-25 ay hindi mga propesiya ng mga bagay na magaganap sa ating hinaharap, kundi sa halip, ang mga bagay na ito ay natupad na mula 64 AD hanggang 70 AD.
Comments: 0 
Hits: 198 
Ang Kaso Para Kay Nero Caesar Na Ang Halimaw Ng Pahayag
Ano kung ang Halimaw ay hindi isang panghinaharap na darating na anyo ano pa man? Ano kung siya ay isang unang siglong halimaw na dumating na at nagpunta?
Comments: 0 
Hits: 202 
10 Dahilan Upang Maniwala Na Ang Aklat Ng Pahayag Ay Isinulat Bago Ang 70 AD
Narito ang 10 dahilan na maaari nating tiwalang tanggapin ang maagang petsa ng Aklat ng Pahayag, sa halip na ang huling petsa.
Comments: 0 
Hits: 187 
Huling Araw, Huling Araw, Huling Panahon
Ang Huling Araw, ang Dulong Araw, ang Kawakasan... Ano ang tunay na ibig sabihin ng pariralang ito?
Comments: 0 
Hits: 476 
Ang Maringal Na Saksi Ng Pagtupad Ng Propesiya Ng Bibliya
“Ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga lihim, at siyang nagpapaaninaw sa kung ano ang mangyayari sa mga huling araw.” (Daniel 2:28)
Comments: 0 
Hits: 474 
Ang Muling Pagtitipon Ng Israel
Ang muling pagtitipon ng Israel ay isang madalas naulit na prediksyon ng Bibliya, nabanggit sa napakaraming sipi. Ating isaalang-alang...
Comments: 0 
Hits: 454 
Natupad Na Propesiya: Ebidensya Para Sa Katapatan Ng Bibliya
Natatangi sa lahat ng mga aklat na isinulat, ang Bibliya ay tumpakang nahuhulaan ang mga tiyak na kaganapan sa detalye maraming taon, minsan mga siglo, bago mangyari ang mga ito. Humigit-kumulang 2,500 propesiya ang lumitaw sa mga pahina ng Bibliya, nasa 2,000 sa mga ito ay natupad na hanggang sa letra--nang walang kamalian.
Comments: 0 
Hits: 379 
Transhumanismo: Sangkatauhan sa Ilalim ng Pagkubkob
Ang Transhumanismo ay ang sukdulang layunin ni Satanas: likhain ang mga tao sa kanyang sariling larawan.
Comments: 0 
Hits: 401 
Kakila-kilabot na mga Pahayag ng Kapapahan | Diretso mula sa Bibig ng Babaeng Patutot

Ang artikulong ito ay naglalaman ng maraming kagulat-gulat na mga deklarasyon ng papa at mga dokumento ng kapapahan na, bilang isang Kristyanong sumasampalataya sa Bibliya, maaari mong mahanap ang mga ito na lubhang nakakasakit at lubos na nakakabahala. Sinasalaysay namin ang patotoo tungkol sa huwad na Katolisismong relihiyon dahil nagmamalasakit kami; hindi na namin nais ang sinuman sa Kanyang bayan na patuloy na linlangin ng masamang sistemang ito.

Comments: 0 
Hits: 522 
Pagbabalatkayo ng Pangkukulam: Lihim na Patibong ni Satanas
Ang nanliligaw na ahas bilang isang simbulo ng modernong medisina ay lubos na nararapat. Ang Paganismo/Satanismo ay patuloy na pumupulupot sa maraming modernong kasanayan sa paggagamot. Karamihan sa mga modernong medisina ay walang iba kundi kapanahon na pangkukulam, dinamitan sa isang siyentipikong balatkayo. Ang marami sa mga tao ngayon ay kinokontrol pa rin ng gabilya ni Asclepius, ang kanilang minsang matalas na mga utak ay pinapurol ng mga pangalawang epekto ng mga mismong gamot na inakalang mga maggagaling sa kanila.
Comments: 0 
Hits: 720 
Mga Simbahang Kontrolado ng Estado: Ang Panlilinlang ng 501c3
Ang klasipikasyong 501(c)(3) ay isang estado na malaya sa buwis para sa mga organisasyong pangrelihiyon o kawanggawa sa Estados Unidos. Habang ang artikulong ito ay paulit-ulit na tinukoy ang 501(c)(3) na klasipikasyon, ang babala ay tumatawid sa mga hangganang pang-internasyonal. Anumang organisasyong pangrelihiyon na kinilala sa sarili nito ng pambansang pamahalaan ay dumarating sa ilalim ng kontrol ng pamahalaang iyon. Ito ay pagkatapos na isang bisig ng estado at dapat na tumupad sa polisiya ng estado.
Comments: 0 
Hits: 717 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.