Contact US
Prayer Requests

Mga Hudyo: Binhi ng Ahas!

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Mga Hudyo: Binhi ng Ahas na
Nangingibabaw sa Mundo!

 • Tagong-Hudyo... palaging nanlilinlang at binabago
  ang mga katunayan ng kasaysayan para iangkop
  ang kanilang pansariling masamang adyenda.
 • Tagong-Hudyo... pakubling nagkakaisa sa isang
  pamamaraan na linlangin ang mga Kristyano at
  maghari sa lahat ng “mga lahi.”
 • Ang Talmud ng Hudyo = Ganap, Walang Bantong
  KASAMAAN!
Nilalaman ng Video:
Kasamaan ng Panlilinlang: Panlalantad ng Adyenda ng “Hudyo”!
Oras: 01:00:18
Mga Download: 211
Mga Nanood: 835
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Pagtutuli at ang Sanduguan
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan