NAGBABAGANG BALITA WLC, after much prayerful study, has discarded the teaching that the MILLENNIAL KINGDOM will be in heaven. The team has now adopted the position that this kingdom will be established on earth. [Click HERE for more.] Praise Father Yahuwah for His infinite patience with us as we continue to discard error in pursuit of truth. His Name be glorified now & forever! –WLC Team
Contact US
Prayer Requests

Mga Hudyo: Binhi ng Ahas!

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Mga Hudyo: Binhi ng Ahas na
Nangingibabaw sa Mundo!

 • Tagong-Hudyo... palaging nanlilinlang at binabago
  ang mga katunayan ng kasaysayan para iangkop
  ang kanilang pansariling masamang adyenda.
 • Tagong-Hudyo... pakubling nagkakaisa sa isang
  pamamaraan na linlangin ang mga Kristyano at
  maghari sa lahat ng “mga lahi.”
 • Ang Talmud ng Hudyo = Ganap, Walang Bantong
  KASAMAAN!
Nilalaman ng Video:
Kasamaan ng Panlilinlang: Panlalantad ng Adyenda ng “Hudyo”!
Oras: 01:00:18
Mga Download: 166
Mga Nanood: 659
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Pagtutuli at ang Sanduguan
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan