Help is requested! The founder of this humble ministry hereby pledges to Father Yahuwah to give at least ½ half of his wealth to the poor, orphans, and widows. But he can’t carry out this task alone. He badly needs the help of other non-denominational truth-seekers to go about this undertaking. If you are burdened and convicted by Yah’s Spirit to play a part in this mission by contributing time and talent, please let us know. Click this banner for more info.
Contact US
Prayer Requests

Ang Tanda ng Halimaw

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Ang Tanda ng Halimaw 

  • Isiniwalat ang Propesiya ng Biblia: Ang Tanda ng Halimaw
  • Pagbabawal sa pagbili at pagtinda ng mga tao ni Yah
  • SS#, RFID chips, barcodes, … ?
  • Sa kanang kamay, o sa noo
  • Ang bilang ng Halimaw | 666
  • Ang huling babala ng Langit sa mga naninirahan sa Mundo

Sa video na ito:
Ang Halimaw at ang Tanda nito, Natuklasan!

Oras: 00:17:14
Mga Download: 1672
Mga Nanood: 3058
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Pagtutuli at ang Sanduguan
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan