Most Important Truth! We have much content, yet if we are asked to point to the most important truth that sums it all it will be this sermon, which is a non-WLC sermon. We obsessively search always for a deeper understanding of His truth wherever we may find it, fully convinced that Father Yahuwah uses countless fallible mortals to highlight certain elements of His truth, and we have to be open-minded and teachable to learn from other Yahuwah-fearing mortals, even when they espouse errors in some of their other teachings. There is no mortal whose all of his teachings are in full harmony with the Scriptures. Click here to feast on this sermon and to internalize its truth.
Contact US
Prayer Requests

Ang Tanda ng Halimaw

Watch this video in other languages:
Nilalaman...

Ang Tanda ng Halimaw 

  • Isiniwalat ang Propesiya ng Biblia: Ang Tanda ng Halimaw
  • Pagbabawal sa pagbili at pagtinda ng mga tao ni Yah
  • SS#, RFID chips, barcodes, … ?
  • Sa kanang kamay, o sa noo
  • Ang bilang ng Halimaw | 666
  • Ang huling babala ng Langit sa mga naninirahan sa Mundo

Sa video na ito:
Ang Halimaw at ang Tanda nito, Natuklasan!

Oras: 00:17:14
Mga Download: 1702
Mga Nanood: 3149
Mga
Sariwang
Videos
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath - Bahagi 2
Ang Sabadong Pandaraya: Pagtatago ng Sabbath – Bahagi 1
Heswita ang Utak: Pagtatago ng Patag na Daigdig at ang Lunar Sabbath!
Pagtutuli at ang Sanduguan
Mga Hudyo at ang Sabbath
Adiksyon sa Porno: Paano Iligtas ang iyong Anak!
Si Pablo at ang mga Taga-Galacia: Ang mga Sabbath at mga Kapistahan ay Napako ba sa Krus?
Masangkot sa Malayang Paglilingkod: Sa Panganib ng Kadiliman!
Daniel 11: Ang Sutil na Hari
Si Pablo, ang mga Taga-Roma at ang Sabbath
Tanggalin ang Nakamamatay na Pampaalsa: Ang Pariseo sa ating Lahat
Panunuhol kay Yahuwah: Ang Erehya ng Ebanghelyo ng Kasaganaan