While WLC continues to uphold the observance of the Seventh-Day Sabbath, which is at the heart of Yahuwah's moral law, the 10 Commandments, we no longer believe that the annual feast days are binding upon believers today. Still, though, we humbly encourage all to set time aside to commemorate the yearly feasts with solemnity and joy, and to learn from Yahuwah’s instructions concerning their observance under the Old Covenant. Doing so will surely be a blessing to you and your home, as you study the wonderful types and shadows that point to the exaltation of Messiah Yahushua as the King of Kings, the Lord of Lords, the conquering lion of the tribe of Judah, and the Lamb of Yahuwah that takes away the sins of the world.
World’s Last Chance
Preparing Hearts and Minds for Yahushua's Sudden Return!

ఈస్టర్ | అన్య పస్కా

Watch this video in other languages:
వర్ణన...

ఈస్టర్ | అన్య పస్కా

  • అత్యంత ప్రియమైన క్రైస్తవ పండుగలలో ఒకటి
  • ఈస్టర్ యొక్క నిజమైన మూలాలు మరియు చరిత్ర
  • బైబిలు యొక్క పస్కాకు ఒక అన్య ప్రత్యామ్నాయం
  • అజ్ఞానంలో, 'పరలోక రాణి' ని ఆరాధించుట
  • ఒకే ఒక్క స్వచ్ఛమైన అపోస్తలిక్ విశ్వాసమును పాడుచేయుట
  • క్యాలెండర్ మోసం మరియు ఆదివారపు ఘనత
ఈ వీడియోలో:
అన్య పస్కా: బైబిలు పస్కాను మరుగుచేయుట!
సమయం: 00:13:18
డౌన్లోడ్స్: 748
వీక్షణలు: 2694
The
Latest
Videos
జాతివిధ్వంస ఉన్మాదా లేక ప్రేమించే సృష్టికర్తా? నెఫిలీయుల వివాదాన్ని పరిశోధించుట!
మెస్సీయాను కలిగిన యూదామతం: ఒక పెరుగుతున్న మోసం!
ఈస్టర్ | అన్య పస్కా
క్రిస్మస్: ఆరంభము, చరిత్ర, & సాంప్రదాయాలు
సూర్యాస్తమయం వద్ద విశ్రాంతి దినము? అసంగతము మరియు అసాధ్యం!
నిట్టూర్చుట, విలపించుట, & పారిపోవుట!
లైంగిక పాపాలకు వ్యతిరేకమైన యుద్ధంలో 8 ఆవశ్యకమైన ఆయుధాలు
పౌలు & గలతీయులకు: సబ్బాతులు & పండుగలు శిలువకు కొట్టబడినవా?
యూదులు & సబ్బాతు
శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట పార్ట్ 2.
శనివారపు మోసం: సబ్బాతును దాచివేయుట -1వ భాగము.
లూనార్ సబ్బాతును 70 వారముల ప్రవచనము నిరూపిస్తుంది!