Biblical Christian Articles

2647 Articles in 22 Languages

Cine sunt Iezuiții?

Pentru prima dată în istorie, un papă iezuit a fost ales drept cap al Bisericii Romano-Catolice. Apocalipsa 17 clarifică faptul că această fiară care iese din ”fântâna adâncului,”Francisc l, reprezintă ultimul papă. Aici vom examina frăția satanică numită în mod obijnuit :”Ordinul Iezuit” sau ”Societatea lui Isus.”

Comments: 0 
Hits: 3869 
Evreii și Sabatul

Se presupune adesea  că Sâmbăta trebuie să fie Sabat biblic deoarece reprezintă ziua în care evreii se închină. Învățații evrei, înșiși, admit că folosesc un calendar care nu este calendarul biblic.

Comments: 0 
Hits: 3176 
Răbdarea Sfinților

Domnișoara Wagner era îngrijorată. Pamela Forsythe nu fusese luată de la scoală. Unde era mama ei? Alungând din mintea ei  cele mai rele scenarii, ea a încercat să stea calmă pentru micuța Pamela în timp ce minutele de așteptare deveneau ore. Dar micuța Pamela i-a oferit o lecție  profesoarei ei despre ceea ce înseamnă credință, încredere și răbdare. Descoperă care!

Comments: 0 
Hits: 1246 
Pecețile, Trâmbițele, & Judecata de Cercetare

Judecata conține informație. Un proces este, în esență, o investigație care caută să aducă dovezi în fața judecătorului și juraților. Articolul oferă o examinare profundă a celor 7 peceți, a celor 7 trâmbițe și asupra Judecății de Cercetare!

Comments: 0 
Hits: 1417 
Să suspini și să gemi ... sau să fugi!

Mesajul Cerului pentru generația finală este să fugim din toate religiile organizate și din toate denominațiunile.  Liderii religioși, totuși, au un interes legitim în a determina oamenii să vină la biserică. Ei folosesc capitolele opt și nouă din cartea lui Ezecheiel pentru a-i face  să creadă că datoria lor este să rămână membri chiar dacă este clar că biserica este apostaziată!

Comments: 0 
Hits: 1311 
Neprihănirea prin Credinţă

Reforma protestantă, de la începutul secolului al XVI-lea, a fost provocată de șocul conştientizării corupției preoției romano-catolice. În ultimii ani, au existat dovezi copleșitoare că preoția a devenit din ce în ce mai coruptă, căci pedofilii au luat locul fiilor lacomi ai nobilimii. În timp ce lumea crede că biserica Inchiziției s-a schimbat, propriul lor comportament arată că schimbarea, dacă a avut loc, a fost în rău. Acum, mai mult ca oricând, doctrina neprihănirii ca împlinire și ca dar al lui Yahuwah prin credință în mijlocirea ispășitoare a Yahushua, Marele Nostru Preot  din Sanctuarul Ceresc, este nevoia acestei lumi lipsită de speranţă. Regalitatea lui Yahushua este o problemă neglijată, iar acest lucru îi conduce pe oameni să nu înţeleagă că neprihănirea prin credință este produsul moștenirii lui Yahushua ca Mesia.

Comments: 0 
Hits: 1329 
Matematica Căsătorie

Scopul lui Yahuwah pentru căsătorie este ca cei doi să devină “un singur trup”. În acest articol veţi descoperi metodele folosite de cupluri pentru a ajunge la “unitate”, şi de ce doar una dintre aceste metode conduce la obţinerea acestei “unităţi”.

Comments: 0 
Hits: 1121 
Ciclul Săptămânal Continuu Dovedit Fals

Sabatarienii moderni insistă că Sâmbăta reprezintă Sabatul Bibliei, deoarece ei consideră că săptămâna de șapte zile a continuat fără întrerupere de la Creațiune. Raționamentul pe care se bazează această credință constă în faptul că, în 1582, când s-a trecut de la calendarul iulian la cel gregorian nu s-a pierdut nici-o zi din săptămână. Joi, 4 Octombrie 1582, de pe calendaru iulian, a fost urmată de vineri, 15 Octombrie de pe noul calendar gregorian. De aceea, se presupune că, deoarece tranziția de la calendarul iulian la cel gregorian s-a făcut fără ”pierderea” ordinei zilelor, săptămâna modernă fiind identică cu cea biblică.  

Comments: 0 
Hits: 1470 
Mortul Care Umblă: Yahushua Profetizează Ultimul Papă!

Știri de ultimă oră! O nouă confirmare din Scriptură că, într-adevăr, Papa Francisc I reprezintă cel de al optulea papă, aflată în cuvintele lui Yahshua! Citește despre aceste noi și uimitoare dovezi descoperite în Biblie….

Comments: 0 
Hits: 2418 
666: Numărul Fiarei

De vreme ce Scriptura este plină de simboluri bogate în înțelesuri, ”666” nu reprezintă un număr provenit dint-un cod secret al Cerului. Ci mai de grabă, un număr ancestral a cărui semnificație o putem afla la inițiații religiilor de mistere, păgâne. El reprezintă o putere prin care Satana a lucrat răzvrătirea sa împotriva Cerului. Yahuwah a descoperit faptul că aceiași putere prin care Satana a lucrat de mii de ani se va ridica din nou cuprizând întreaga lume, chiar la timpul sfârșitului.

Comments: 0 
Hits: 2054 
Săptămână de 8 zile? Istoaria Calendarului Iulian

Presupunerile sunt periculoase- mai ales când sunt făcute în domeniul religiei. Dacă o doctrină teologică se bazează pe o presupunere falsă, practica religioasă va fi greșită. În inima creștinismului locuiește cea mai periculoasă presupunere: că săptămâna modernă de 7 zile reprezintă un ciclu continuu neschimbat de la Creațiune. O examinare atentă a Calendarului Iulian timpuriu dovedește înșelăciunea gravă a acestei credințe.

Comments: 0 
Hits: 2477 
Viaţa şi moartea: Adevărul Biblic

Tot mai populară este învățătura conform căreia omul are conștiință după moarte. Această doctrină este foarte periculoasă, deoarece pregătește calea pentru ca milioane de oameni să accepte și să îmbrățișeze amăgirile lui Satana.  

Comments: 0 
Hits: 1195 
Uniunea Globală a lui Satan în plină dezvoltare | SUA devine un monstru

Este adevărat că Yahuwah a binecuvântat Statele Unite ale Americii atâta timp cât marea majoritate a cetățenilor  lui au trăit la nivel individual după principiile adevărului și neprihănirii. Statele Unite a devenit un refugiu  ceresc, un pământ al făgăduinței pentru cei persecutați și oprimați în țarile lor natale. Totuși, și Satana își avea planul său cu privire la noua națiune. Astăzi, înțelegem pe deplin că Statele Unite a devenit un monstru… exact cum a profetizat Yahuwah în Cuvântul Său.

Comments: 0 
Hits: 1213 
Semnul fiarei: Ce este și cum să-l evităm!

Inima plină de iubire a lui Yahuwah tânjește după copiii Săi pământești. În înțelepciunea Sa infinită și în preștiința Sa, El a oferit crâmpeie interesante din viitorul apropiat, prin utilizarea simbolurilor. Acestea sunt date ca să-l pregătească pe poporul Său, astfel încât nimeni să nu poată fi înșelat în zilele finale ale istoriei pământului. Unul dintre cele mai puțin înțelese, dar cel mai interesant simbol folosit în profeție este "semnul fiarei." Este imperativ necesar să avem o înțelegere clară a ceea ce reprezintă semnul fiarei și cum să evităm primirea lui deoarece cel ce-l vor primi vor avea parte de sentința morții veșnice.

Comments: 0 
Hits: 2629 
Blindează-ți Copilul Împotriva Pornografie

Pornografia este o capcană. Este la fel ca dependența de nicotină sau alcool și părinții înțelepți vor face orice le stă în putere pentru a îşi pregăti copilul să reziste tentației atunci când acesta va veni, pentru că la un moment dat, se va întâmpla şi acest lucru. Folosiţi aceste tehnici pentru a vă sprijini copilul să stea ferm împotriva ispitei pornografiei.

Comments: 0 
Hits: 1343 
Recuperarea Sabatului Pierdut

Sabatul este un dar sfânt şi totodată divin oferit omenirii. Cei care nu prețuiesc cunoașterea Sabatului li se va lua acest dar. Scriptura revelează faptul că Yahuwah Însuşi a făcut să se piardă cunoașterea adevăratului Sabat pentru că nu  a fost preţuită. Cu toate acestea, în timpul sfârșitului, această cunoaștere trebuie să fie restabilită.

Comments: 0 
Hits: 1285 
Atenție! Un Mesaj al Încheierii Timpului

Ultima Averizare Cerească pentru locuitorii Pământului a fost păstrată cu grijă în Scriptură. Reprezintă mesajul milei, avertizând pe cei ce trăiesc în aceste ultime zile împotriva folosirii unui calendar păgân pentru a aduce închinare Creatorului. Cei ce primesc avertizarea vor primi sigiliul lui Yahuwah. Cei care ignoră avertizarea vor primi semnul fiarei.

Comments: 0 
Hits: 1219 
Lunile Noi, Sabatele și calendarul Gregorian

Calendarul Gregorian Modern nu poate fi folosit pentru a calcula adevăratul Sabat de Ziua a Șaptea deoarece lipsește o caracteristică vitală a modului de măsurare a timpului biblic: lunile calendaristice lunare (LUNAȚIILE). Calendarul Creatorului începe în fiecare lună cu Lună Nouă. Pentru că ciclul săptămânal pornește la fiecare Lună Nouă, pare că Sabatul ”plutește” printre zilele săptămânii gregoriene. În realitate, lunile gregoriene plutesc printre lunile calendaristice lunare care au un format foarte stabil.  

Comments: 0 
Hits: 1880 
Lunile Noi și Mana | Modelul din Pustie

Lumina continuă să avanseze cu privire la metoda de calculare a timpului poruncită de Creator, calendarul luni-solar. Astăzi, iubitorul nostru Tată restaurează și testează pe cei ce declară că aparțin Lui ca să vadă dacă ei merg în ascultare de Legea Sa. În acest articol, veți descoperi relația frumoasă dintre Lună Nouă și Mană, în conformitate cu principiile Calendarului Său.

Comments: 0 
Hits: 1268 
Sabat la apus? Absurd și Imposibil!

Lumina crescândă din anii recenți au revelat că ziua biblică—și implicit Sabatul—începe în zori.Cronologia evenimentelor care acoperă moartea și îngroparea lui Yahushua dovedește că Iudeii din timpul lui Yahushua începeau Sabatul în zori.   

Comments: 0 
Hits: 1700 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.