BREAKING NEWS Regarding the relationship between the church and Israel, WLC no longer subscribes to the replacement theology promoted by the RCC, SDAs, etc. We now believe the church is synonymous with remnant Israel (a spiritual entity built on faith in Yahushua’s atoning work), and made up of Gentile believers and Jewish believers alike. Click HERE for more information.

Biblical Christian Articles

2645 Articles in 22 Languages

Význam slova Elohim: Není to, co myslíš!
Pečlivé studium Bible dokazuje, že Spasitel je nejen plně člověkem, ale že ani neexistoval před svým narozením. Jak to však sjednotíme s používáním slova "elohim" (v plurálu), popisujícímu Yahuwaha napříč Písmem?
Comments: 0 
Hits: 659 
Připravenost na kalamitu: Křesťanská povinnost
Není pochyb, že žijeme v závěrečných dnech historie země. Kdykoliv někdo v minulých letech kázal o konci světa, byl zesměšňován a za blázna. Ale nyní, díky událostem ve světě, se lidé po celém světě probouzejí a vnímají vážnost doby, ve které žijeme. Jsi připraven na dny před námi? Víš dokonce, jak se připravit? Tento článek ti pomůže začít!
Comments: 0 
Hits: 442 
Vyjděte! NYNÍ!
Nebe varuje svět, ale udivující je, že většina lidí se domnívá, že se to jich netýká!
Comments: 0 
Hits: 407 
Nové světlo odhaluje pravou přirozenost Krista: 100% úplný člověk!
Blud o trojjediném božstvu použil Satan k tomu, aby zakryl nejudivující fakta spasení: Yahušua, jediný zplozený syn jediného pravého Boha, byl 100% úplný člověk!
Comments: 0 
Hits: 379 
Kristus před inkarnací: Biblická pravda? Nebo starodávný blud?

Nauka o trojjediném božstvu pochází ze starodávného pohanství, ne z Písma. Přijetí tohoto bludu vytvořilo myšlenkové prostředí, ve kterém se nauka o pre-existenci Spasitele stala "přirozeným důsledkem".

Comments: 1 
Hits: 474 
Šokující nový důkaz odhaluje pravou přirozenost Krista! (A není to, co si myslíš!)
Nauka o trojjediném božstvu se považovala po staletí za základ křesťanství. Skutečností však je, že "trinity" (trojjediný Bůh) je věrouka pocházející přímo z dávného pohanství.
Comments: 0 
Hits: 537 
Daniel 11: Král Severu je Osmanská říše!

Pečlivé, hluboké studium Daniele 11,40-45 naprosto ustanovuje, že "Král Severu" je Osmanská říše!

Comments: 0 
Hits: 657 
Yahuwah je nejlepší přítel, kterého můžeš mít. Zde je proč . . .

Výroky Bible popisující charakterové rysy Yahuwaha vystupují tehdy, když víme, co znamenají. Poznej, jak jsou tato slova definována a odhalíš zaslíbení, kde jsi je dříve nikdy neviděl!

Comments: 0 
Hits: 567 
Boží vedení: Poznej, jak poznáš Yahovu vůli osobně pro tebe!
Žít během závěrečné pozemské krize vyžaduje bližší a živější spojení s nebeským Otcem, než jaké bylo zažíváno od doby apoštolů. Každý věřící potřebuje osobní vedení, protože každá individuální situace je tak odlišná. Toto nevyžaduje jen osobní vztah s Otcem, ale i schopnost slyšet a rozpoznat Jeho hlas, když k tobě mluví.
Comments: 0 
Hits: 825 
Poznej, jak mít přístup k nevyužité Boží moci!
Bible je protkaná principem nepředstavitelné moci, která čeká na každého, který se jí chopí skrze víru. Bible deklaruje, že Yahuwah nemůže lhát. Důvod je prostý: cokoliv Yahuwah vysloví, tak to existuje, jakmile to řekne!
Comments: 0 
Hits: 465 
Připravenost na kalamitu: Výhody života na venkově
V celém tom rozruchu a spekulacích ohledně znamení šelmy existuje jedna věc, kterou většina lidí opomíjí: přijde čas, kdy "nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, než ten, kdo má znamení té šelmy". Jsi připraven na tento okamžik?
Comments: 0 
Hits: 474 
Nejlepší přírodní lék na světě! Aktivní (živočišné) uhlí!

Ze všech dostupných léčiv má aktivní uhlí nejširší záběr použitelnosti a měl by to vědět každý, kdo se snaží léčit nemoci přírodní cestou.

Comments: 0 
Hits: 730 
Nejmocnější zaslíbení v Universu

Yahuwah si přeje, aby zaslíbení obsažené v Jeho jménu bylo známo a používáno. To je důvod, proč Bible opakovaně vyzývá věřící: "Vzývali jméno Yahuwaha!"

Comments: 0 
Hits: 487 
Konstantin I a Hillel II: Dva muži, kteří oklamali celý svět

K jednomu z největších podvodů v dějinách světa došlo před téměř 1700 lety skrze činnost dvou lidí mužů: Konstantina I a Hillela II

Byl jsi oklamán?

Comments: 0 
Hits: 874 
Proč jsme nezměnili náš postoj ohledně 7 králů ze Zjevení 17 od roku 2005?
Zde ve WLC se snažíme, abychom předávali nejnovější informace ohledně probíhajících proroctví doby konce. Ze všech sociálních sítí je dnes Twitter ta nejrychlejší. Následuj nás proto na Twitteru, pokud chceš získat nejnovější informace!
Comments: 0 
Hits: 616 
Věděli jste, že Obraz šelmy už byl vytvořen?
Věděli jste, že Obraz šelmy byl už vytvořen? Pomalu ale jistě přijal a vztyčil každý národ na Zemi tento "obraz" a nyní ho celý svět používá! Ptáš se, co to je? Přečti si!
Comments: 1 
Hits: 807 
Nejvýhodnější obchod věků a poslední zkouška
Co je tím neocenitelným aktivem, které můžeš získat naprosto ZDARMA, a které jen čeká, že si ho nyní vezmeš? Čti tento inspirující rozhovor!
Comments: 0 
Hits: 716 
Proč Jeff Bezos, nejbohatší muž na zemi, ignoruje Yahovu nebeskou klenbu?
Yahuwah nesmírně požehnal Jeffu Bezosi. Proč tedy používá své miliardy na propagaci ďáblovy agendy? WLC vyzývá Bezose, aby studoval svou Bibli, poznal pravdu a ihned obrátil svůj směr! Následky vědomé propagace bludu jsou strašlivé.
Comments: 0 
Hits: 716 
Chceme vás nadchnout ohledně těchto 2 extrémně důležitých událostí!

S velkým napětím očekáváme 2 velmi bezprostřední události: 1) Pohled na Otce a Syna, když se klenba sroluje jako svitek. 2) Náhlý příchod 2 svědků/proroků. Chceme vás nadchnout ohledně těchto 2 extrémně důležitých událostí. Dáte se nadchnout?

Comments: 0 
Hits: 593 
Kniha se 7 pečetěmi: Seznam všech předpovězených událostí

S tím, jak se řítíme rostoucí rychlostí do konce historie Země, budou se prorocké události postupně naplňovat! Tento článek slouží jako náš seznam těchto událostí na odškrtnutí! Jakmile se proroctví pro danou událost naplní, odškrtneme ji. Pozýváme tě, abys opakovaně navštěvoval tuto stránku. A když přijde lepší porozumění ohledně konkrétních událostí, budeme podle toho revidovat tuto stránku. Měj vždy poučitelného ducha a neustále zkoumej v Písmu!

Comments: 0 
Hits: 976 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.