Biblical Christian Articles

2589 Articles in 22 Languages

Nejlepší přírodní lék na světě! Aktivní (živočišné) uhlí!

Ze všech dostupných léčiv má aktivní uhlí nejširší záběr použitelnosti a měl by to vědět každý, kdo se snaží léčit nemoci přírodní cestou.

Comments: 0 
Hits: 557 
Nejmocnější zaslíbení v Universu

Yahuwah si přeje, aby zaslíbení obsažené v Jeho jménu bylo známo a používáno. To je důvod, proč Bible opakovaně vyzývá věřící: "Vzývali jméno Yahuwaha!"

Comments: 0 
Hits: 375 
Konstantin I a Hillel II: Dva muži, kteří oklamali celý svět

K jednomu z největších podvodů v dějinách světa došlo před téměř 1700 lety skrze činnost dvou lidí mužů: Konstantina I a Hillela II

Byl jsi oklamán?

Comments: 0 
Hits: 712 
Proč jsme nezměnili náš postoj ohledně 7 králů ze Zjevení 17 od roku 2005?
Zde ve WLC se snažíme, abychom předávali nejnovější informace ohledně probíhajících proroctví doby konce. Ze všech sociálních sítí je dnes Twitter ta nejrychlejší. Následuj nás proto na Twitteru, pokud chceš získat nejnovější informace!
Comments: 0 
Hits: 498 
Věděli jste, že Obraz šelmy už byl vytvořen?
Věděli jste, že Obraz šelmy byl už vytvořen? Pomalu ale jistě přijal a vztyčil každý národ na Zemi tento "obraz" a nyní ho celý svět používá! Ptáš se, co to je? Přečti si!
Comments: 1 
Hits: 681 
Nejvýhodnější obchod věků a poslední zkouška
Co je tím neocenitelným aktivem, které můžeš získat naprosto ZDARMA, a které jen čeká, že si ho nyní vezmeš? Čti tento inspirující rozhovor!
Comments: 0 
Hits: 606 
Proč Jeff Bezos, nejbohatší muž na zemi, ignoruje Yahovu nebeskou klenbu?
Yahuwah nesmírně požehnal Jeffu Bezosi. Proč tedy používá své miliardy na propagaci ďáblovy agendy? WLC vyzývá Bezose, aby studoval svou Bibli, poznal pravdu a ihned obrátil svůj směr! Následky vědomé propagace bludu jsou strašlivé.
Comments: 0 
Hits: 530 
Chceme vás nadchnout ohledně těchto 2 extrémně důležitých událostí!

S velkým napětím očekáváme 2 velmi bezprostřední události: 1) Pohled na Otce a Syna, když se klenba sroluje jako svitek. 2) Náhlý příchod 2 svědků/proroků. Chceme vás nadchnout ohledně těchto 2 extrémně důležitých událostí. Dáte se nadchnout?

Comments: 0 
Hits: 504 
Kniha se 7 pečetěmi: Seznam všech předpovězených událostí

S tím, jak se řítíme rostoucí rychlostí do konce historie Země, budou se prorocké události postupně naplňovat! Tento článek slouží jako náš seznam těchto událostí na odškrtnutí! Jakmile se proroctví pro danou událost naplní, odškrtneme ji. Pozýváme tě, abys opakovaně navštěvoval tuto stránku. A když přijde lepší porozumění ohledně konkrétních událostí, budeme podle toho revidovat tuto stránku. Měj vždy poučitelného ducha a neustále zkoumej v Písmu!

Comments: 0 
Hits: 828 
Bitcoin zdarma!
Vážně. Žádný háček. Rozdáváme Bitcoin zdarma. Jsme tak nadšení ohledně Bitcoinu a osvobození od centralizovaného bankovnictví, které Bitcoin nabízí, že posíláme 10.000 Satoshi (jednotek Bitcoinu) každému, kdo je registrovaným uživatelem u WorldsLastChance.com.
Comments: 0 
Hits: 799 
Jednoduché vysvětlení Metonického cyklu
Pochopení Metonického cyklu: Odhal krásu a stálost Biblického Luni-solárního kalendáře skrze velmi předpovídatelný 19letý cyklus!
Comments: 0 
Hits: 893 
Záhada Pesachu
Záhada Pesachu zmátla mnoho lidí. Tři evangelia: Matouš, Marek a Lukáš – uvádí zdánlivě datum pro Poslední večeři, které se liší od času uvedeného v evangeliu Jana. V této, jako v každé jiné záhadě, nabízí Písmo řešení! Když jsou různé texty důsledně prozkoumány, vychází na povrch důkaz, že všechna čtyři evangelia jsou ve skutečnosti navzájem v souladu.
Comments: 0 
Hits: 698 
Papežství se chlubí změnou kalendáře
Římsko katolická církev byla vždy otevřená ohledně své role ve změně kalendáře. Katolická církev skutečně poukazuje na tento čin jako na znamení její autority.
Comments: 0 
Hits: 630 
Děsivá prohlášení papežů | Přímo z úst nevěstky
Tento článek obsahuje mnoho šokujících papežských prohlášení a dokumentů, které mohou být pro křesťana věřícího v Bibli extrémně ofenzivní a šokující. Říkáme pravdu o Katolickém falešném náboženství, protože nám to není jedno; nechceme, aby byl kdokoliv z Jeho lidu nadále klamán tímto zkaženým systémem.
Comments: 0 
Hits: 798 
Evangelium blahobytu: Náboženské úplatkářství

„Evangelium blahobytu“ je kacířství a nic více než duchovní úplatkářství!

Comments: 0 
Hits: 1097 
Ve stínu Jeho křídel: Úkryt na tajném místě Nejvyššího

Hurikán Irma byl největším hurikánem zaznamenaném v Atlantiku. Ale ani tato mocná síla přírody nedokázala přemoci jediného pokorného věřícího, který se opíral o mocná Yahova zaslíbení.

Comments: 0 
Hits: 854 
Čas končí teď! Vyvýšení papeže Františka

Čas končí. Doba milosti velmi, velmi brzy skončí. Současné události jsou připraveny, aby papeže Františka katapultovaly do pozice svrchované moci nad celým světem.

Comments: 0 
Hits: 907 
Nový světový řád: Vytvoření obrazu šelmy
Periodicky se výraz Nový světový řád (New World Order) objevuje v ústech politiků. Tento článek odhaluje Nový světový řád jako starý plán Satana vládnout světu skrze zmatek, útlak a neposlušnost vůči Yahuwahovi. Centrální úloha USA a papežství ve snaze uskutečnit tento plán v době konce byla osvětlena v Biblickém proroctví napsaném před 2000 lety. Tato varování nám pomáhají si uvědomit, že vítězství skrze víru v Yahushuu je nutné při výzvách dnešní doby. Vše potřebné pro vítězný život, správná bohoslužba a nalezení bezpečí v bezprostředních katastrofách dnešního světa se nachází v tomto článku.
Comments: 0 
Hits: 1655 
Státem ovládané církve: Podvod 501c3

Klasifikace 501(c)(3) je status pro náboženské a dobročinné organizace v USA, který je osvobozuje od zdanění příjmů. Zatímto tento článek opakovaně odkazuje na tuto konkrétní klasifikaci, varování překračuje mezinárodní hranice. Každá náboženská organizace, která je uznávaná jako taková národní vládou, se dostává pod kontrolu této vlády. Tehdy se stává paží státu a musí se podřídit politice státu.

Comments: 0 
Hits: 783 
Zalíbení v Sabatu

Zachovávání Sabatu není břemeno, ale radost! Poznej tajemství, jak mít zalíbení v Sabatu.

Comments: 0 
Hits: 920 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.