Practical Piety

3741 Articles in 21 Languages

ఎక్లేసియాలో స్త్రీ పాత్ర

ఈ వ్యాసం గృహము మరియు ఎక్లేసియాలో పురుషులు మరియు మహిళలు ఇద్దరికీ సంబంధించిన మరియు విడదీయరాని పాత్రలను పరిశీలిస్తుంది.

Comments: 0 
Hits: 26 
జయించుట కొరకు నియమాలు

ఈరోజు మీరు ఎలాంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు? మీరు లేదా మీ ప్రియమైన వ్యక్తి ఆరోగ్య సమస్యలతో పోరాడుతున్నారా? కుటుంబ సమస్యలా? బహుశా మీకు పనిలో సమస్యలు ఉండవచ్చు లేదా మీరు పొరపాటు యొక్క పరిణామాలతో వ్యవహరిస్తుండవచ్చు. మీరు ఆందోళనతో పోరాడుతున్నారా? మీరు ఎదుర్కొంటున్న సమస్య ఏదైనప్పటికీ, ఎలా జయించాలనే దానిపై మీకు జ్ఞానాన్ని అందించే నియమాలను లేఖనం అందిస్తుంది.

Comments: 0 
Hits: 321 
మా అనుదినాహారము నేడు మాకు దయచేయుము

రక్షకుడు మాట్లాడుతున్న రొట్టె/ఆహారం ఆత్మీయ రొట్టె/ఆహారం. శారీరక ఆహారం భౌతిక జీవితాన్ని ఇస్తుంది, ఆత్మీయ ఆహారం మనలను ఆధ్యాత్మికంగా బలపరుస్తుంది మరియు నిత్య జీవితానికి నడిపిస్తుంది. మీరు మీ అనుదినాహారాన్ని పొందుకొనుచున్నారా?

Comments: 0 
Hits: 323 
బలమైన విశ్వాసం యొక్క గొప్ప బహుమానాలు!

మనం ఇతరుల బాధలను ఏ విధంగానైననూ తీర్చినప్పుడు, వారు అనుభవిస్తున్నదంతటినీ అనుభవించే తండ్రి యొక్క బాధలను మనం చాలా నిజమైన మార్గంలో తీరుస్తున్నట్లే. అలాగే, మనం అవసరమైన వారికి మన సహాయాన్ని నిలిపివేసినప్పుడు, మనము తండ్రికి దానిని నిలిపివేస్తాము. ఇతరులకు ఇచ్చుట అలా ఒక ప్రత్యేకత మరియు ఆరాధన చర్య అవుతుంది.

Comments: 0 
Hits: 524 
ఎడ్వర్డ్ వైట్‌మన్: ఒక విషాద మరణం

ఒకవేళ, మరణ పుస్తకాలు మంటల్లో వేయబడితే, సజీవ పుస్తకాలు ఇంకా ఎన్ని ఉంటాయి, అంటే మనుషులు?" ఇది ఆధునిక బైబిల్ విద్యార్ధులకు తెలియని ఎడ్వర్డ్ వైట్‌మన్ కథ, కానీ మత విద్వేషం విషయంలో ఇంగ్లాండ్‌లో చివరిసారిగా సజీవదహనం చేయబడిన వ్యక్తిగా అతడు చరిత్రకు తెలుసు.

Comments: 0 
Hits: 528 
విశ్వాసమే విజయము!

నిజమైన సబ్బాతును అంగీకరించే వారందరికీ మానవ శక్తితో పరిష్కరించలేని సమస్యలు ఎదురవుతాయి. తన పిల్లలు ఆయనను వెదుకునట్లు యహువః అలాంటి పరీక్షలను అనుమతిస్తాడు. అధిగమించలేని సమస్యలు నిబంధనను- నెరవేర్చు యహువః యొక్క శక్తి ద్వారా పరిష్కరించబడినప్పుడే ఒక వ్యక్తి విశ్వాసం బలపడుతుంది మరియు నేడు విశ్వాసం అనేది యః పిల్లల యొక్క గొప్ప అవసరత.

Comments: 0 
Hits: 896 
ఆత్మతోను సత్యముతోను ఆరాధించుట

ఒకవేళ, మీరు ఒక చిన్న సమూహంగా, మీ సొంత కుటుంబంతో, లేదా మీరు ఒంటరిగా ఆరాధన చేస్తున్నా, ఇంట్లోనే ఆరాధిస్తూ విశ్రాంతిదినపు గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని పొందవచ్చు.

Comments: 0 
Hits: 994 
వివాహం పరలోకంలో జరుగును

తమ జీవితాలలో మరియు వివాహాలలో యహువఃను గౌరవించాలని కోరుకొనువారు, లోకసంబధమైన డేటింగ్ యొక్క తప్పుడు ప్రమాణాలను ప్రక్కన పెట్టి, యహువఃను గౌరవించు విధానంలో ఒక భాగస్వామిని ఎన్నుకుంటారు. పరలోకం యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని కలిగియుండునట్లు జీవిత భాగస్వామిని కనుగొను విధానంలో ఒక వ్యక్తి తీసుకోవలసిన ఐదు దశలు ఉన్నాయి.

Comments: 0 
Hits: 1638 
దైవిక నడిపింపు: యహువః యొక్క చిత్తాన్ని వ్యక్తిగతంగా ఎలా కనుగొనాలో తెలుసుకోండి!

భూమి యొక్క చివరి సంక్షోభం ద్వారా జీవించుటకు పరలోక తండ్రితో అపోస్తలుల కాలం నుండి కలిగియున్నదానికన్నా, మరింత ఎక్కువ ప్రాముఖ్యమైన, సన్నిహిత సంబంధం అవసరం. ప్రతి విశ్వాసికి వ్యక్తిగత నడిపింపు అవసరం ఎందుకంటే ప్రతి విశ్వాసి యొక్క వ్యక్తిగత పరిస్థితి చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. కావున తండ్రితో వ్యక్తిగత సంబంధాన్ని మాత్రమే కాక, ఆయన మాట్లాడునప్పుడు ఆయన స్వరాన్ని విని గుర్తించగల సామర్థ్యాన్ని కలిగియుండుట కూడా అవసరమవుతుంది.

Comments: 0 
Hits: 1407 
# 1 ఉత్తమ సహజ వైద్యం! ఉత్తేజిత కర్ర బొగ్గు (యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్)!
“నా ప్రాణమా, యహువః ను సన్నుతించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువకుము ఆయన నీ దోషములన్నిటిని క్షమించువాడు నీ సంకటములన్నిటిని కుదుర్చువాడు.” (కీర్తనల గ్రంథము 103:2-3, KJV)“నా ప్రాణమా, యహువః ను సన్నుతించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువకుము ఆయన నీ దోషములన్నిటిని క్షమించువాడు నీ సంకటములన్నిటిని కుదుర్చువాడు.” (కీర్తనల గ్రంథము 103:2-3, KJV)అందుబాటులో ఉన్న సమస్త ప్రకృతి ఔషధాలలో, యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ అత్యంత విశాలమైన పరిధిని కలిగియున్నది మరియు వ్యాధులను సహజ పద్ధతులలో నయం చేయాలనే ఆసక్తిగల ప్రతి ఒక్కరూ దీనిని గూర్చి తెలుసుకోవాలి.
Comments: 0 
Hits: 1531 
విశ్వంలో అత్యంత శక్తిమంతమైన వాగ్దానం!
ఆయన నామములో గల వాగ్దానాన్ని కనుగొని దానిని ఉపయోగించాలని యహువః కోరుకుంటున్నారు. అందుచేత లేఖనము పదే పదే విశ్వాసులకు "యహువః నామమున పిలవవలెను" అని చెప్పుచున్నది.
Comments: 0 
Hits: 1849 
ద్రాక్షారసము వెక్కిరింతల పాలుచేయును | క్రైస్తవులు మద్యం సేవించవచ్చా?
మద్యం సేవించుట అనేది కొంతమంది ప్రజలకు తికమక కలిగిస్తున్న అంశం. యహువఃను ప్రేమించి మరియు సేవించిన వివిధ నీతిమంతులైన భక్తులు మద్యం సేవించినట్లు బైబిలు సూచిస్తున్నందున, యహువః యొక్క ప్రజలు మద్యపానం చేయుచు పాపం లేకుండా ఉండగలరా అనే ప్రశ్న సాధారణంగా కలుగుతుంది?
Comments: 0 
Hits: 1492 
బయటకు పిలువబడిన వారి సంఘము
లేఖనం స్పష్టంగా ఉంది. శేషించబడిన "సంఘం" ఆఖరి సంస్థాగత మతశాఖ కాదు. నిర్వచనం ప్రకారం, ఆఖరి సంస్థాగత నిర్మాణం ఉండదు. అయితే, వారు బయటకు పిలువబడిన వారి యొక్క ఆఖరి శేషం. వారు అన్ని మతశాఖల నుండి పిలువబడుదురు; వారు క్రింది వాటినుండి చివరిగా విభజించబడుదురు: బబులోను నుండి, దాని సంఘాల నుండి, సమస్త తప్పుడు సిద్ధాంతాలు మరియు ఆచారాల నుండి.
Comments: 0 
Hits: 1666 
ఆయన రెక్కల నీడ క్రింద: మహోన్నతుని రహస్య స్థలములో దాగుకొనుట
ఇర్మా హరికేన్ ఇప్పటివరకు అట్లాంటిక్ లో నమోదు చేయబడిన హరికేన్లలో అతిపెద్ద హరికేన్. అయితే ప్రకృతి యొక్క ఈ గొప్ప శక్తి కూడా యహ్ యొక్క గొప్ప వాగ్దానాలను విశ్వసించిన ఒక కుటుంబం యొక్క శక్తిని మించలేక పోయెను.
Comments: 0 
Hits: 1791 
ఇతరుల కోసం ప్రార్థించుట
“అడుగుడి మీకియ్యబడును. వెదకుడి మీకు దొరకును, తట్టుడి మీకు తీయబడును.” మొదట్లో ఇవ్వబడిన ప్రకారం ఈ వాగ్దానం నేడును అదే విధంగా అందుబాటులో ఉంది. నీ కోసం మరియు ఇతరుల కోసం నీ ప్రార్థనా జీవితాన్ని బలోపేతం చేసుకొనుటకు ఈ సమయోచితమైన వ్యాసాన్ని తక్షణమే చవవండి!
Comments: 0 
Hits: 2265 
విశ్రాంతి దినములో ఆనందించుట
విశ్రాంతిదిన ఆచారము ఒక ఆనందమే కానీ భారం కాదు! విశ్రాంతిదినములో గల ఆనందాన్ని కనుగొనే రహస్యాన్ని తెలుసుకోండి.
Comments: 0 
Hits: 2225 
స్వతంత్ర పరిచర్యలు: దాగియున్న ఉచ్చును గూర్చి జాగ్రత్త!

అనేక సంస్థల వారు కాంతితో ముందుకు వెళ్ళుటలో విఫలమవుటతో అనేక స్వతంత్ర మంత్రిత్వశాఖలు సత్యాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి ఉత్పన్నమయ్యాయి. విచారకరంగా, ఇలాంటి స్వతంత్ర పరిచర్యలన్నియు అంతకంతకూ పెరుగుతున్న వెలుగును అనుసరించుటలో వాటివలె విఫలమవుతున్నాయి. సత్యం యొక్క పురోగతిని అడ్డుకోగల ఇలాంటి సంస్థనుండి వేరుగా నిలబడాలని పరలోకం పిలుపునిస్తుంది.

Comments: 0 
Hits: 2219 
పాపపు వ్యసనం: ఆత్మ యొక్క మార్గములను కాపాడుకొనుట

సమయం ఒక ముగింపునకు చేరుతుంది. వ్యసనం పాపమైయుంది. ఇప్పుడు, మునుపు ఎప్పుడూ లేనంతగా, దేని ద్వారా అయితే సాతాను ప్రలోభపెట్టుటకు మరియు చిక్కించుకొనుటకు చూచుచున్నాడో ఆ "ఆత్మ యొక్క ప్రతి మార్గమును" రక్షించుకొనుట అత్యవసరమై ఉంది.

Comments: 0 
Hits: 2767 
లైంగిక పాపాలకు వ్యతిరేకమైన యుద్ధంలో 8 ఆవశ్యకమైన ఆయుధాలు

లైంగిక పాపములతో సమూలంగా వ్యవహరించుటకు ఇది చాలా గొప్ప/మించిన సమయమై ఉన్నది. పరిశీలనా/ కృపా కాలము ముగియుటకు సిద్ధంగా ఉంది. లైంగిక అనైతికతకు వ్యతిరేకమైన యుద్ధంలో అందుబాటులో ఉన్న సమస్త ఆయుధాలను ఉపయోగించకపోవుట అనేది నేటి క్రైస్తవుల అత్యంత మూర్ఖత్వమే అవుతుంది.

Comments: 0 
Hits: 2442 

Loading...
Loading the next set of posts...
No more posts to show.